• Son yazımızda bir yandan Eden Bahçesi’nin hikayesi ile diğer yandan Noah’ın ve Noah’ın bağının hikayesi arasındaki çok yönlü paralelliklerden bahsetmiştik. Bu yazıda bu iki ...
  • Yaratılış 2. Bölüm’e geri dönelim. Tanrı, insanı alır, hem işlemesi, hem de koruması için onu bahçeye yerleştirir (Yaratılış 2:15). Bir sonraki olay, Tanrı’nın insanla ...
  • Tamam öyleyse metne bakmaya başlayalım ve ne bulduğumuzu görelim. Tablonun sol sütununda yeniden yaratılış dünyasında baktığımız hikaye, Noah ve bağının hikayesi, sağ sütunda ise ...
  • Noah’ın gemiden çıkan çocuklarına paralel olan gökler ve yeryüzü nesillerini ve dört ana kola ayrılan bir nehir hakkında konuştuğumuzu hatırlıyor musunuz? Burada yaratılış hikayesinde ...
  • Önceki yazımızı, nehirler ile ulusların birbirleriyle nasıl bir ilişkiye sahip olduğunu sorarak tamamlamıştık. Nehirlerin ve ulusların birbirleriyle ne ilgisi olabilir? Buna bir yanıt bulmak ...
  • Yaratılış 2. Bölüm’de, yaratılış hikayesi olarak adlandırdığımız hikayedeki nesiller ile ilgili ayetler ile 9. Bölüm’de yeniden yaratılış hikayesi olarak adlandırdığımız bölümdeki nesiller ile ilgili ...
  • Son yazımızda, yedinci günden sonraki Yaratılış Hikayesi ile gökkuşağından sonraki Tufan hikayesindeki paralellikler devam ediyor mu diye sormuştum. Yaratılış hikayesinde Şabat’tan bahseden son ayet ...
  • Önceki yazımızda, yeryüzünde küçük birer yaratıcı olduğumuzu, Tanrı’yı taklit ederken yaratıcılığın iki yolunu kullandığımızı, bunların biyolojik düzeyde ve teknolojik düzeyde yaratımlar olduğunu anlatmıştık. Tanrı’nın ...
  • Tora, Yaratılış Kitabı’nın henüz başında Tanrı’nın görüntüsünde yaratıldığımız söyler. Tora bize bir yandan Tanrı’nın hiçbir şeye benzemediğini, her şeyin ötesinde olduğunu, hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını, ...
  • Artık Şabat ve gökkuşağı hikayelerine geri dönebiliriz. Çıkış Kitabı’ndaki Şabat hikayesi ile Yaratılış Kitabı’ndaki gökkuşağı hikayesi arasındaki metinler arası benzerlikler hakkında konuşmuş, her iki ...