• Gog Magog Savaşı, hiçbirimizin yüzleşmek isteyeceği bir şey değildir (Ezekiel bölüm 38-39)! Bundan kaçınılabilir mi? Rambam’a göre, aşağıdaki koşullardan herhangi biri HaMaşiah ben David’i ...
  • Maşiah ben Yosef’un askeri zaferleri, Maşiah ben David’in manevi zaferlerinden önce gelecektir. Efrayim’in yeniden bir araya gelişi Maşiah ben David’in müdahalesine bağlı olacak ve ...
  • Bilginlerimiz, Kral Maşiah ben David’in küresel barışı sağlamasından önce çok zor zamanlar olacağını belirtmektedir. O günlerin doğum sancılarına bugün şahit oluyor olabiliriz (Sanhedrin 98b). Maşiah ...
  • “Bilginler ve peygamberler, tüm dünyaya, diğer uluslara hükmetmek, uluslar tarafından yüceltilmek, yemek yemek, içmek ve kutlamak için Mesih çağını istemiyorlardı. Aksine, Hilhot Teşuva’da açıklandığı ...
  • Hristiyan İncili, İsa’nın insanların işlemiş olduğu suçlardan kurtarılması için kendisini çarmıhta kurban ederek fidye olarak öldüğünü iddia eder. Bakınız: Matta 20:28, İbraniler 9:15, 1 ...
  • Bu yazımızda, İki Ağacın Hikayesi serimizin önceki oniki yazısında açıklamaya çalıştığımız ayetlere farklı bir açıdan bakacağız. Tora’nın, zaman üstü bilgeliği az sayıdaki ayetlere gömülü ...
  • Tanrı bizi Eden’den çıkardıysa bile, kendi elimizin işi bu yeni dünyada, kendimizi “yapmamız” için ihtiyaç duyduğumuz araçları bize miras bıraktı… “Neredesin?” Tanrı, Yasak Meyve’yi ...
  • Birkaç yıl önce radyoda bir sohbete denk geldim. Taraflardan biri evlenene kadar neden cinsel ilişkiden uzak durmaya karar verdiğini anlatmaya çalışan ciddi ve dindar ...
  • Yapbozun kalan parçaları Eğer arzu, Adam ve Hava’nın yasak meyveden yiyip yememe konusunda verdikleri ilk kararlarında bu kadar güçlü rol oynadıysa, bu seçimin sonuçları ...
  • Arzu, olayları algılayış biçimimizi değiştirebilir Geçen yazımızda sizden Hava’nın Tanrı’nın emri ile ilgili aktardıkları ile Tanrı’nın asıl sözlerini karşılaştırmanızı istemiştim. Açıkçası, ikisi birbirinden farklıdır. ...