• 521
  0

  Gök ve Yerin Hikayesi Tarih öncesi insanlık ile Avraam’la yapılan özel antlaşma arasında yer alan Babil Kulesi hikayesi, medeniyetlerde ve toplumlarda neyin yanlış gidebileceği konusunda Kutsal Kitap’ın anlatılarında dönüm noktalarından biridir. Hikayenin kendisi – sadece dokuz ayette anlatıldığı gibi – edebi ve felsefi ustalığın kısa ve özlü bir şaheseridir. Dikkat edilmesi gereken ilk konu, bu ...
 • 389
  0

  Bireysel ve Kolektif Sorumluluk Rabbi Jonathan Sacks bir keresinde, “Yahudi Tarihi” kitabının katolik yazarı Paul Johnson’a, Yahudilerin tarihi hakkında araştırma yapmak için harcadığı uzun zaman içerisinde Yahudilik hakkında en çok neyin onu etkilediğini sorar. Johnson yaklaşık olarak şöyle cevap verir: “Tarih boyunca, bugünkü laik Batı gibi bireyi vurgulayan toplumlar oldu veya bir zamanlar komünist Rusya ...
 • 592
  0

  Zamanımızın en büyük Rabbilerinden biri, Yahudi hukukunun önde gelen uzmanlarından biri olarak kabul edilen Rabbi Moşe Feinstein, Yahudi hukukundaki sorulara yanıt olarak binlerce mektup yazmış, hepsinin “Moshe’nin Mektupları” nın sekiz ciltlik eserinde yayımlamıştır. Alaha ile ilgili hükümleri çağdaş rabbinik yazında geniş çapta alıntılanmıştır.   Rabbi Moşe, 1921 kışında Rusya’nın Luban kentinde ilk elden tanıklık ettiği ...
 • 490
  0

  Lot’un kızları Yaratılış Kitabı 19. Bölüm’de Lot ve ailesi, oturdukları Sedom kenti ve komşu kent Amora’yı imha eden melekler tarafından uyarıldıktan sonra Sedom’dan kaçar.     Melekler geri dönmemeleri için onları uyarırken, Lot’un karısı arkalarında bıraktıkları yıkıma bakmak için geri döner ve ardından bir tuz sütununa dönüşür (Yaratılış 19:26).     ​​​​Şimdi sadece iki kızıyla ...
 • 587
  0

  Tanah’ta peygamberler Maşiah döneminde yaşanacak olayları kesin biçimde tariflemişlerdir. Peygamberlerin binlerce yıl sonra gerçekleşecek olan bu olayları henüz o günden anlatmasının amacı nedir? Yahudi halkını teselli etmek ya da zor günlerin geçip, iyi günlerin geleceği ile ilgili onlara cesaret ve umut vermek midir? Hayır. Maşiah dönemi, insanlığın zaten sahip olması ya da ulaşması gereken ideal ...
 • 384
  0

  (לשון הרע)‎ kelime karşılığı olarak “kötü dil” demektir. Alaha açısından “aleyhte konuşma” demektir. 1. Anlatılanlar dogru bile olsa bir başkasının aleyhinde konuşmak yasaktır. 2. Biri çok ısrar etse, hatta ısrar eden. kişinin babası ya da ögretmeni olsa bile, konuşma sırasında Laşon Ara olacaksa, bir başkasından bahsetmek yasaktır.  3. Laşon Ara olabilir endişesiyle başkasından bahsetmek istemeyen ...
 • 374
  0

  Eliyahu (İlyas) Peygamber: Kurtuluş Habercisi Mesih dönemindeki kurtuluş Peygamber Eliyahu ile yakından ilişkilidir. Maşiah’ın öncüsü, “O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Siyon halkına, “Tanrınız egemenlik sürüyor!” diye ilan ediyor”(Yeşaya 52:7). Rambam şöyle yazmıştır: “Gog ve Magog savaşından önce İsrael’i düzeltmek ve yüreklerini hazırlamak için bir peygamber ortaya çıkacak, söylendiği gibi, ...
 • 399
  0

  Kaçınılmaz Olan Nasıl Önlenir? İdeal olan, Maşiah ben Yosef’in gelip ölmesini gerektirmeyecek biçimde Tüm İsrael’in toplu olarak Tora’ya dönmesi ve bunu gören Yetmiş Millet’in, HaŞem’in Işığına gelmesidir (Zekeriya 8:23). İdeal olarak bu gerçekleşebilir. Bunun için dua ediyoruz. Rebbe Nachman, Galut’un (Yahudi halkının sürgünü veya diasporası) temel nedeninin inanç ve mucizelerin önemini reddetme konusundaki eğilimimiz olduğunu ...
 • 343
  0

  Gog Magog Savaşı, hiçbirimizin yüzleşmek isteyeceği bir şey değildir (Ezekiel bölüm 38-39)! Bundan kaçınılabilir mi? Rambam’a göre, aşağıdaki koşullardan herhangi biri HaMaşiah ben David’i getirecek, İsrael’i kuracak ve küresel acılara son verecektir. Bu koşullar iki bölüme ayrılabilir. Birincisi gerçekleşirse, dünya çok fazla acı çekmekten kaçacak ve HaMaşiah ben David (Mesih) tüm savaşların en korkunç olanı ...
 • 383
  0

  Maşiah ben Yosef’un askeri zaferleri, Maşiah ben David’in manevi zaferlerinden önce gelecektir. Efrayim’in yeniden bir araya gelişi Maşiah ben David’in müdahalesine bağlı olacak ve bu yüzden iki zaman aralığı neredeyse kesin olarak örtüşecektir (Maşiah ben David’in, Maşiah ben Yosef’i ölümden diriltmesi halinde bu çok daha kesindir). Bu tür konulardaki her şey elbette en iyi ihtimalle ...