• 353
  0

  Bilginlerimiz, Kral Maşiah ben David’in küresel barışı sağlamasından önce çok zor zamanlar olacağını belirtmektedir. O günlerin doğum sancılarına bugün şahit oluyor olabiliriz (Sanhedrin 98b). Maşiah ben Yosef, bu zor günlerde düşmanlarımızı izleyecek ve onlara boyun eğdirecektir. Bununla birlikte, bu olumsuz peygamberliklerin tümünden kaçınılabilir: Yahudi halkı kendilerini HaŞem’e emuna (aktif inanç, güven) ile teslim etmeyi seçerse kötü ...
 • 381
  0

  “Bilginler ve peygamberler, tüm dünyaya, diğer uluslara hükmetmek, uluslar tarafından yüceltilmek, yemek yemek, içmek ve kutlamak için Mesih çağını istemiyorlardı. Aksine, Hilhot Teşuva’da açıklandığı gibi, kendilerini Tora’ya ve bilgeliklere herhangi bir baskı veya rahatsızlık olmadan adamak için özgür olmak istediler. Böylece Gelecek Dünya’ya layık olacaklardı.” Melahim uMilhamot 12:4 -Rambam Bazı kişiler, iki mesih ile ilgili ...
 • 387
  0

  Bu yazımızda, İki Ağacın Hikayesi serimizin önceki oniki yazısında açıklamaya çalıştığımız ayetlere farklı bir açıdan bakacağız. Tora’nın, zaman üstü bilgeliği az sayıdaki ayetlere gömülü katmanlar halinde anlattığından önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Buraya kadar tüm anlatmış olduklarımıza ilave olarak, Rabbi Bahya ben Asher’in (Rabenu Behaye) (1255–1340) bu ayetleri açıklamalarını aktaracağız. Rabbi Bahya ben Asher’in açıklamalarına göre söz ...
 • 377
  0

  Tanrı bizi Eden’den çıkardıysa bile, kendi elimizin işi bu yeni dünyada, kendimizi “yapmamız” için ihtiyaç duyduğumuz araçları bize miras bıraktı… “Neredesin?” Tanrı, Yasak Meyve’yi yedikten sonra Adam’a seslenir. Tanrı’nın cevabını zaten bildiği bir soruyu neden sorduğunu daha önce sormuştuk. Bu konuyu tekrar gözden geçirme zamanı geldi. Kutsal Kitap’ta Türkçe’ye “nerede” olarak tercüme edilen iki İbranice kelime vardır. ...
 • 326
  0

  Birkaç yıl önce radyoda bir sohbete denk geldim. Taraflardan biri evlenene kadar neden cinsel ilişkiden uzak durmaya karar verdiğini anlatmaya çalışan ciddi ve dindar bir gençti. Karşısındaki dj ise bunu gereksiz buluyordu: “Söyle” dedi, “Normal biri misiniz? Herhangi bir arzunuz yok mu?” Telefonun diğer ucundaki bir sessizlik oldu. Bir sürelik duraksamanın ardından radyo sunucusu devam etti: “Bakın, ...
 • 333
  0

  Yapbozun kalan parçaları Eğer arzu, Adam ve Hava’nın yasak meyveden yiyip yememe konusunda verdikleri ilk kararlarında bu kadar güçlü rol oynadıysa, bu seçimin sonuçları onları nasıl hissettirmiştir? Ağaçtan yemek veya ondan yiyip yememek konusundaki mücadeleleri Adam ve Hava’yı nasıl değiştirmiştir? Ya da bizi nasıl değiştirmiştir? Bu sorunlarla uğraşmak için, hikayemizin geri kalanına dikkatlice bakmamız gerekiyor. ...
 • 378
  0

  Arzu, olayları algılayış biçimimizi değiştirebilir Geçen yazımızda sizden Hava’nın Tanrı’nın emri ile ilgili aktardıkları ile Tanrı’nın asıl sözlerini karşılaştırmanızı istemiştim. Açıkçası, ikisi birbirinden farklıdır. Farklılıkların bazıları doğrudan değişiklikler iken, bazıları ise vurguda yapılan değişikliklerdir. Buradaki amacım, bir bütün olarak ele alındığında, bu değişikliklerin bir tür örüntüye mi sahip olduklarını, yoksa rastgele değişiklikler mi olduklarına değinmektir. Söz konusu ...
 • 348
  0

  Arzu adlı savaşçı Bir önceki yazımızda, bir tanesinin aldatıcı olduğunu söylediğim üç ahlaki ikilemden söz etmiştik: Yaşlı annemin evden taşınmadan önce evini düzenlemek için yardımıma ihtiyacı var, ama çocuğumun da finallere hazırlanmasına yardım etmeme ihtiyacı var. Akşamı kiminle geçireceğim? Öğretmeni Billy’e Bobby’nin sınavında kopya çekip çekmediğini sorduğunda, Billy arkadaşı Bobby’yi korumak için öğretmene yalan söylemeli ...
 • 361
  0

  İyinin ve kötünün bilgisi ve doğası Hikayemizin en önemli parçası olan “Bilgi Ağacı’nı” daha dikkatli incelemenin zamanı geldi. Ancak, bunu yapmak kolay bir iş değildir. Ağaç artık burada değil, ancak olsaydı bile, muhtemelen gövdesinden örnekler alarak ya da meyvesinin biyokimyasal özelliklerini analiz ederek anlayamazdık. Ancak ağacın artık burada değilse bile, niteliklerini tanımlayan İbranice kelimeler hala ...
 • 377
  0

  Hangi İlahi sesi dinlemelisiniz? Size sözcüklerle gelen Tanrı’nın sesini mi, yoksa benliğinizi harekete geçiren içinizde çarpan Tanrı’nın sesini mi? Daha önce, yılanın Hava’ya söylediği ilk sözlerinin tuhaflığını sorgulamıştık: “Tanrı bahçedeki ağaçlardan hiçbirinden yememeyi söylese bile…” Buradan sonra cümlenin sonu gelmiyordu, sanki yılan en can alıcı noktaya gelmeden önce sözü kesilmiş gibiydi. Şimdi cümlenin sonunu getirmeyi deneyelim. ...