• 1523
  0

  Misyonerler sıklıkla şu soru ile karşılaşırlar: Eğer Yeşaya, bir erkek tarafından dokunulmamış bir kadının mucizevi biçimde hamile kalışına dair peygamberlikte bulunduysa, niçin İbranice בתולה (betulah) kelimesini – ki bu kelime hem Kutsal Kitap İbranicesinde, hem de modern İbranicede bakirelik anlamına gelen tek, açık, belirli kelimedir – kullanmamıştır?   Bununla birlikte, bizzat Yeşaya, betulah kelimesini kitabında birçok yerde ...
 • 1078
  0

  Hristiyan misyonerlerine göre, Matta İbranice עַלְמָ֗ה (almah) kelimesini “bakire” olarak tercüme ederken Yeşaya Kitabı’nın Septuaginta çevirisine atıf yapıyordu! Söz konusu misyonerlere göre, Yahudi din adamları 2200 yıl önce, Septuaginta adı verilen İbranice Kutsal Metinler’in Yunanca tercümesini yaparken, Yeşaya 7:14’te “bakire” kelimesinin karşılığı olan παρθένος  (“parthenos”) kelimesini kullanmışlardır.  Bu nedenle, orijinal “almah” kelimesi de “bakire” olarak anlaşılmalıdır. Onlara ...
 • 914
  0

  Misyonerler, bir anne ve babadan olan sıradan bir doğumun Yeşaya 7:14’te bahsedilen “bir belirti” olamayacağını sıklıkla dile getirirler.  Neticede, normal bir doğum nasıl bir belirti olabilir ki diye sorarlar. Ancak, bir erkek tarafından dokunulmamış bir bakireden mucizevi şekilde doğumun bir işaret olabileceğini iddia ederler. Bu iddia doğru mudur? Kutsal Kitap’taki işaret kavramı, bir doğaüstü olayı, ...
 • 326
  0

  Yahudi Kutsal Kitabı, Yeşaya’nın çocuklarının adlarına güçlü vurgu yapmaktadır. Örneğin Yeşaya, oğlu Şear-Yaşuv’un Kral Ahaz’a kurtuluş kehanetini bildirmek için su yoluna giderken kendisine eşlik ettiğini belirtmektedir (Yeşaya 7:3). Üstelik, bu oğulun adı, Kutsal Kitap’ın başka hiçbir yerinde geçmemektedir. Talmud bize Tanah’ta gereksiz bir kelime olmadığını öğretir.  Yeşaya’nın oğlu, Aram-Efrayimliler Savaşı’nda ne gibi bir rol oynamış ...
 • 226
  0

  Birçok kez gösterildiği gibi, Matta Kitabı’nın Yazarı, sonradan türetilen bakireden doğum hikayesi ile uyuşmadığını düşündüğü Yeşaya 7:14 ayetindeki kelimeleri değiştirmiştir. Bunlardan biri şudur:   Yeşaya, וְקָרָ֥את (v’karat) kelimesini kullanmaktadır. Bu kelime, üçüncü şahıs, dişil, gelecek zaman kipinde tekil bir fiil olup, “ismini koyacak”  veya “ismi ile çağıracak” (İngilizce: “and she will call”) anlamına gelir. Anne, çocuğuna ...
 • 189
  0

  Yeşaya’nın yedinci bölümüne ait üstünkörü bir okuma ile bile,  Yeşaya Peygamber’in yedi yüz yıl sonra gerçekleşecek  mucizevi bir doğumdan bahsetmediği, Matta Kitabı’nın Yazarı’nın Yeşeya 7:14’ün orijinal İbranice kelimeleri görmezden gelmeye neden mecbur olduğu kolayca anlaşılabilir. Ayetteki apaçık, belirlilik edatı, “ha”  kelimesinin (İngilizcede “the” anlamındadır) anlamını kasten görmezden gelmiştir.   Söz konusu belirlilik edatı “ha” neden ...
 • 254
  0

  Söz konusu metini baştan sona okuyan herhangi biri için, metin içerisinde, uzak gelecekte gerçekleşmesi beklenen mesih ile kehanete dair hiçbir ifade olmadığı açıktır. Tersine, bu bölüm açıkça Aram-Efrayimliler Savaşı hakkında olup, Peygamber Yeşaya ve Kral Ahaz’ın hükümdarlık döneminden (M.Ö. 732/731 – 716-715) bahsetmektedir.   Aslına bakılırsa, bu bölüm, 700 yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşecek ...
 • 280
  0

  İsa’nın Bakire’den Doğumu hikayesinin Hristiyan İncili’nin daha erken yazmalarında yer almıyor oluşunun iyi bir nedeni vardır. İsa’ya mucizevi bir şekilde hamile kalınması hikayesi, sonraki dönem bir Hristiyan buluşudur.   Pavlus, Hristiyan İncili içerisinde en eski ve kapsamlı yazılar olan mektupların yazarı, İsa’nın bir bakireden doğduğu ile ilgili bir hikayeden haberdar değildi. Bu nedenle Hristiyan İncili’nin ...
 • 200
  0

  Orijinal Yeşaya Kitabı’nı okuyan herkesin göreceği gibi, Yeşaya 7:14’te bahsedilen kadın, zaten hamiledir!   Yeşaya הָרָה֙ (hara) (İngilizce “is pregnant”) sıfatını kullanmaktadır. Yeşaya’nın kulllandığı zaman kipi, yakın geçmiş veya geçmiş zamanı (İngilizce perfect veya past tense) ifade eder.   Yeşaya’nın yedinci bölümde bahsettiği dramatik olaylar ile Matta’nın anlattığı doğum hikayesinin hiçbir ilgisi yoktur.   Matta’ya göre, ...
 • 1292
  0

  Tora, Tanrı’yı “Göklerdeki Babamız” olarak görür. Bir baba çocuğunu sever ve ona, talep etse de etmese de, onun için iyi olanı verir. Tanrı baba gibi ise, o halde dua etmek niye? Her durumda bizim için iyi olanı verecektir? Kesinlikle gerçek olan, dua ile değişenin Tanrı”nın “fikri” veya “isteği” olmadığıdır. Dua ile değişen, biziz! Tüm kutsamalarımızın ...