• 3271
    1

    Hristiyanlar, Yahudilerin ancak “yeni antlaşma” ile kurtuluşa kavuşabileceklerini iddia etmektedir. Misyonerler, bu “yeni antlaşma”nın Çarmıh’taki antlaşma olarak, İsa’nın kanının insanlığın günahları için döküldüğünde yaklaşık 2000 yıl önce yerine getirildiğini söylerler. Hristiyanlara göre Tanrı’nın İsrail halkı ile yapmış olduğu antlaşma artık “eski” olmuş, Tanrı bu eski antlaşmayı, yenilemiştir. Tanrı, “Yeni bir antlaşma” demekle ilkini eskimiş saymıştır. Eskiyip ...
  • 2735
    0

    Kilise, İsa’nın Çarmıh’ta ölmesinin insanlık için nihai aklanma olduğunu ve hayvan kurban etmenin sonu olduğunu iddia etmektedir. Yuhanna 9:30 şöyle demektedir: İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Pavlus’a göre İsa’nın ölümü günaha karşılık son sunudur. Romalılar 6:10’daki (ephapax) kelimesi bunun bir daha tekrarlanmayacağı anlamına gelir. İlk dönem Hristiyan müdafisi Justin ...