• 1153
  0

  Niçin İsa’yı Mesih Olarak Kabul Etmiyoruz? İsa, Mesih Midir?   Yahudilerin İsa’yı Mesih olarak kabul etmemesinin nedeni, Yahudilerin Kutsal Kitabı’nda bahsedilen Mesih’e ait peygamberliklerin İsa tarafından yerine getirilmemiş olmasıdır.   Rabbi Tovia Singer, özellikle Yahudileri Hristiyanlaştırmayı hedefleyen köktendinci Hristiyan grupların ve inançların çabalarına karşı koymaya çalışan uluslararası bir organizasyon olan Outreach Judaism’in Kurucusu ve Direktörü olarak ...
 • 721
  0

  Zekeriya Kitabı 13.Bölüm kimden bahsetmektedir? Rabbi Tovia Singer, özellikle Yahudileri Hristiyanlaştırmayı hedefleyen köktendinci Hristiyan grupların ve inançların çabalarına karşı koymaya çalışan uluslararası bir organizasyon olan Outreach Judaism’in Kurucusu ve Direktörü olarak bilinmektedir. Dünyaca ünlü bir konuşmacı olan Rabbi Singer, yılda 100’den fazla konferans vermektedir. Uyarıcı ve kışkırtıcı görünüşleriyle, Rabbi Singer binlerce kişiye ilham kaynağı olmuştur. ...
 • 0
  0

  Aşem Aşem’in Kendisi hakkında ne diyebiliriz? Maimonides, en büyük eseri Mişna Tora’ya (Tora’nın Tekrarı) şu sözlerle başlar: “Bütün temellerin temelleri ve tüm bilgeliğin temel direği, tüm varoluşu varlığa getiren bir İlk ve Asıl Varlık olduğunu bilmektir. Göklerin, yerin ve bunların arasında olanların tüm varlıkları yalnızca O’nun Varoluşunun gerçeğinden ortaya çıkmıştır.”   Hasidizm, bu temel ve ...
 • 0
  0

  Maşiah   “Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB’bin bilgisiyle dolacak” (Yeşaya 11: 9) Gelecek neye sahip? Dünyanın 6000 yıl varolacağı ve daha sonra yeni bir hale gireceği yönünde Talmudik ifade vardır. Bugün, İbrani 5766 yılındayız – bu da yedinci bin yıldan bizi 234 yıl uzakta yapmaktadır. Kabala, her bin yılın İlahi bir güne ...
 • 0
  0

  Baal Shem Tov Safed şehri bir depremle yıkıldı ve Yahudi hayatının kısa ve öz rönesansı sona erdi.   Bununla birlikte, kısa sürede üretilen edebi eserler Yahudi dünyasına yayıldı. Dünyaca kabul edilen Yahudi Yasa Kuralları (Shulchan Aruch) Rabi Joseph Karo tarafından yazılmıştı ve Rabi Moses Isserles’ın (Krakow, Polonya Hahambaşısı) Aşkenazi veya Avrupalı Yahudi gelenekleri ile yaptığı ...
 • 0
  0

  Arizal 1492’de Yahudiler İspanya’dan sürüldü. Bazıları Batı’ya Amerika’yı keşfetmek için giderken çoğunluğu toplu halde Doğu’ya Türkiye’ye gittiler ve onaltıncıyüzyılın başında, bir dizi Yahudi Kutsal Topraklar’da Safed şehrine yerleşti.   Yahudi dünyasını değiştirecek ve şekillendirecek bu mistik kentte seksen yıllık bir dönem boyunca Yahudi yaşamı ve etkinliği için bir rönesans gerçekleşti.   Şehrin Rabi’si, ünlü Rabi ...
 • 0
  0

  Avraam Noah’tan on nesil sonra Avraam, Mezopotamya’da doğdu. Babası Terah’tı. Terah, Kral Nimrod tarafından yönetilen bir krallıkta yaşayan bir putperest idi. Üç yaşındayken, İbrahim içgüdüsel olarak ahşap ve taş heykellerini ibadet etmenin mantıksız olduğunu hissetti. Zihni merak etmeye ve keşfetmeye başladı ve zaman içinde, sonunda Bir Tanrıcılık (monoteizm) kavramı, bir Tanrı, her şeye gücü yeten ...
 • 0
  0

  Adam Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi… Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Yaratılış 1:26-27   Maimonides üçüncü inanç ilkesinde, Aşem’in bir bedenine sahip olmadığını ve fiziksel konseptlerin O’na uygulanmadığını belirtmektedir. O’na benzeyen hiçbir şey yoktur. O halde “Kendi suretimizde yaratalım” sözcüklerinin anlamı nedir? ...
 • 0
  0

  İçindekiler   GİRİŞ   Giriş Lubavitcher Rebbe’den bir mektup Sık Sorulan Sorular   Kabala’nın Tarihi   Adam Avraam Moşe Sözlü Gelenek Zohar Arizal Baal Shem Tov ChaBaD Maşiah   Kabala’nın İlkeleri   Aşem Merdiven Tzimtzum Sefirot Dört Dünya Melekler ve Takımyıldızlar (Mazalot) Kelipot ve Sitra Achra Derin Gerçeklik Yaratılış’ın Amacı Ruh ve Diğer Dünya Reenkarnasyon ...