• 0
  0

  Arizal 1492’de Yahudiler İspanya’dan sürüldü. Bazıları Batı’ya Amerika’yı keşfetmek için giderken çoğunluğu toplu halde Doğu’ya Türkiye’ye gittiler ve onaltıncıyüzyılın başında, bir dizi Yahudi Kutsal Topraklar’da Safed şehrine yerleşti.   Yahudi dünyasını değiştirecek ve şekillendirecek bu mistik kentte seksen yıllık bir dönem boyunca Yahudi yaşamı ve etkinliği için bir rönesans gerçekleşti.   Şehrin Rabi’si, ünlü Rabi ...
 • 0
  0

  Avraam Noah’tan on nesil sonra Avraam, Mezopotamya’da doğdu. Babası Terah’tı. Terah, Kral Nimrod tarafından yönetilen bir krallıkta yaşayan bir putperest idi. Üç yaşındayken, İbrahim içgüdüsel olarak ahşap ve taş heykellerini ibadet etmenin mantıksız olduğunu hissetti. Zihni merak etmeye ve keşfetmeye başladı ve zaman içinde, sonunda Bir Tanrıcılık (monoteizm) kavramı, bir Tanrı, her şeye gücü yeten ...
 • 0
  0

  Adam Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi… Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Yaratılış 1:26-27   Maimonides üçüncü inanç ilkesinde, Aşem’in bir bedenine sahip olmadığını ve fiziksel konseptlerin O’na uygulanmadığını belirtmektedir. O’na benzeyen hiçbir şey yoktur. O halde “Kendi suretimizde yaratalım” sözcüklerinin anlamı nedir? ...
 • 0
  0

  İçindekiler   GİRİŞ   Giriş Lubavitcher Rebbe’den bir mektup Sık Sorulan Sorular   Kabala’nın Tarihi   Adam Avraam Moşe Sözlü Gelenek Zohar Arizal Baal Shem Tov ChaBaD Maşiah   Kabala’nın İlkeleri   Aşem Merdiven Tzimtzum Sefirot Dört Dünya Melekler ve Takımyıldızlar (Mazalot) Kelipot ve Sitra Achra Derin Gerçeklik Yaratılış’ın Amacı Ruh ve Diğer Dünya Reenkarnasyon ...
 • 673
  0

  “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. Rabi Lawrence Kushner, Tora’nın ilk bölümündeki dünyanın yaratılışına dair sorular soruyor. “Bereşit 1:3 “Aşem, “Işık Olsun” diye buyurdu ve ışık oldu” pasukundaki “ışık” görünür ışık mıydı?