• 0
  0

  Benoni Kişisel olarak biri hangi seviyeyi amaçlayabilir? Bu, akademik ya da mesleğe ilişkin başarılara ulaşılması değil, kişisel gelişim ve karakterin arıtılması, düzeltilmesi meselesidir. Her bireyin bilinen bir Tzaddik olması zorunlu mu ya da  mümkün müdür? Talmud, her insanın “eylemlerinin, ataları Avraam, Yitzhak ve Yaakov’un seviyesine ne zaman ulaşacağını” merak etmekle yükümlü olduğunu belirtir. Fakat her ...
 • 0
  0

  Maşiah   “Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB’bin bilgisiyle dolacak” (Yeşaya 11: 9) Gelecek neye sahip? Dünyanın 6000 yıl varolacağı ve daha sonra yeni bir hale gireceği yönünde Talmudik ifade vardır. Bugün, İbrani 5766 yılındayız – bu da yedinci bin yıldan bizi 234 yıl uzakta yapmaktadır. Kabala, her bin yılın İlahi bir güne ...
 • 0
  0

  Baal Shem Tov Safed şehri bir depremle yıkıldı ve Yahudi hayatının kısa ve öz rönesansı sona erdi.   Bununla birlikte, kısa sürede üretilen edebi eserler Yahudi dünyasına yayıldı. Dünyaca kabul edilen Yahudi Yasa Kuralları (Shulchan Aruch) Rabi Joseph Karo tarafından yazılmıştı ve Rabi Moses Isserles’ın (Krakow, Polonya Hahambaşısı) Aşkenazi veya Avrupalı Yahudi gelenekleri ile yaptığı ...
 • 0
  0

  İçindekiler   GİRİŞ   Giriş Lubavitcher Rebbe’den bir mektup Sık Sorulan Sorular   Kabala’nın Tarihi   Adam Avraam Moşe Sözlü Gelenek Zohar Arizal Baal Shem Tov ChaBaD Maşiah   Kabala’nın İlkeleri   Aşem Merdiven Tzimtzum Sefirot Dört Dünya Melekler ve Takımyıldızlar (Mazalot) Kelipot ve Sitra Achra Derin Gerçeklik Yaratılış’ın Amacı Ruh ve Diğer Dünya Reenkarnasyon ...