Kavramlar

Yaratılış (Bereşit) Kitabı’nın birinci bölümünde manevi yaratılışın anlatısını okurken üçüncü ayette şu ifade ile karşılaşırız: Tanrı “Işık olsun” dedi ve ışık varoldu. Yaratılış 1:3 Bu ayeti gördüğümüzde aklımıza şu soru gelmiş ...

Soru ve Cevaplar

987
0

Pavlus, Galatyalılar Kitabı’nda Anadolu’da yaşayan, Yahudi olmayan bir topluma hitap etmektedir. Hatırlayalım, Galatyalılar 3:16’da şöyle demektedir: “Vaatler İbrahim’e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ...

Kitap

Load More
  • 982
    0

    Yeşaya’nın yedinci bölümüne ait üstünkörü bir okuma ile bile,  Yeşaya Peygamber’in yedi yüz yıl sonra gerçekleşecek  mucizevi bir doğumdan bahsetmediği, Matta Kitabı’nın Yazarı’nın Yeşeya 7:14’ün orijinal İbranice kelimeleri görmezden gelmeye neden mecbur olduğu kolayca anlaşılabilir. Ayetteki apaçık, belirlilik edatı, “ha”  kelimesinin (İngilizcede “the” anlamındadır) anlamını kasten görmezden gelmiştir.   Söz konusu belirlilik edatı “ha” neden ...
  • 2809
    1

    Hristiyanlığın yanlışlığı en kolay gösterilebilen iddialarından biri Yaratılış 3:15 ayeti ile ilgili olandır. Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, “Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın” dedi, “Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna ...
Load More