Kavramlar

Yahudilik’te 8 sayısı aynı zamanda bir semboldür ve bu sembolün  önemini anlamak için başka ve belki de daha yaygın bir sembolik sayının anlamını biliyor olmamız gereklidir: Bu sayı 7’dir. 7 ...

Soru ve Cevaplar

222
0

Hristiyanlar ve onların kutsal bir kitap olduğuna inandıkları ve “yeni antlaşma” adını verdikleri kitapları, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan; Tanah’tan çeşitli ayetler ya da pasajlar alıntılayarak, o ayet ...

Kitap

Load More
Load More