Kavramlar

Yaratılış (Bereşit) Kitabı’nın birinci bölümünde manevi yaratılışın anlatısını okurken üçüncü ayette şu ifade ile karşılaşırız: Tanrı “Işık olsun” dedi ve ışık varoldu. Yaratılış 1:3 Bu ayeti gördüğümüzde aklımıza şu soru gelmiş ...

Soru ve Cevaplar

270
0

Pavlus, Galatyalılar Kitabı’nda Anadolu’da yaşayan, Yahudi olmayan bir topluma hitap etmektedir. Hatırlayalım, Galatyalılar 3:16’da şöyle demektedir: “Vaatler İbrahim’e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ...

Kitap

Load More

Son Eklenenler

Load More
  • 854
    2

    Kaynak: Prof. Lawrence H. Schiffman, lawrenceschiffman.com Ölüdeniz Parşömenleri terimi, Ölüdeniz boyunca uzanan mağaralarda son kırk yılda keşfedilen el yazmalarını ifade eder. Bulunanların çoğunluğu, Eriha kentinin 8,5 mil güneyinde, Ölüdeniz’in kuzey ucuna yakın bir bölge olan Kumran’dan gelmiştir. Parşömenler Greko-Romen döneminde bir Yahudi mezhebi tarafından toplanmıştır. Parşömenler ayrılmış ve 1947’de, genç bir Bedevi çobanının şimdi 1. mağara ...
  • 1474
    0

    Hristiyan İncili, İsa’nın insanların işlemiş olduğu suçlardan kurtarılması için kendisini çarmıhta kurban ederek fidye olarak öldüğünü iddia eder. Bakınız: Matta 20:28, İbraniler 9:15, 1 Timoteos 2:6, Efesliler 1:7-8, 1 Korintliler 15:3. Hristiyanların temel aldanışlarından biri, Hristiyan İncili’ni ön kabul olarak doğru kabul etmeleri, Yahudi Kutsal Kitapları’nı da bu ön kabulden yola çıkarak ayetleri Hristiyan İncili ...
Load More