Kavramlar

Yaratılış (Bereşit) Kitabı’nın birinci bölümünde manevi yaratılışın anlatısını okurken üçüncü ayette şu ifade ile karşılaşırız: Tanrı “Işık olsun” dedi ve ışık varoldu. Yaratılış 1:3 Bu ayeti gördüğümüzde aklımıza şu soru gelmiş ...

Soru ve Cevaplar

1235
0

Pavlus, Galatyalılar Kitabı’nda Anadolu’da yaşayan, Yahudi olmayan bir topluma hitap etmektedir. Hatırlayalım, Galatyalılar 3:16’da şöyle demektedir: “Vaatler İbrahim’e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ...

Kitap

Load More
  • 2436
    0

    1979 yılında, WNBC-TV 4.kanalda,  Rabbi Aryeh Kaplan zt”l ile Dr. Russel Barber, Kabala, Yahudi meditasyonu,  Yahudi mistisizmi gibi konularda sohbet etmişti. Rabbi Aryeh Kaplan, söz konusu konularda birçok eser ortaya koymuş büyük bir bilgeydi.      
  • 1812
    0

    Hayatımıza Tanrısallığı Eklemek   Çölde Sayım Kitabı’nın 4:21–7:89 ayetleri arası Naso Peraşası olarak adlandırılıyor. Bu bölümü okumaya başladığımızda birbiriyle ilgisiz, karışık yasalarla karşılaşıyoruz ve bu yasaların bu bölümde bir araya getirilmiş olması oldukça tuhaf görünüyor.   Bu peraşada, tuma olan (ritüel safsızlık hali) bazı insanlar hakkında bilgi veriliyor. Bir hırsız ile ilgili yasaları ve hırsızın ...
Load More