• Yahudilik’te 8 sayısı aynı zamanda bir semboldür ve bu sembolün  önemini anlamak için başka ve belki de daha yaygın bir sembolik sayının anlamını biliyor ...
  • Tanrı’nın Görüntüsünde Yaratılmak Ne Demektir?  Şabat’ta Yapılması Yasak Olan 39 Melaha’nın Kökeni Mişna ve Gemara’ya göre hepsi Şabat’ta yasak olan 39 farklı melaha kategorisi ...
  • Yaratılış (Bereşit) Kitabı’nın birinci bölümünde manevi yaratılışın anlatısını okurken üçüncü ayette şu ifade ile karşılaşırız: Tanrı “Işık olsun” dedi ve ışık varoldu. Yaratılış 1:3 Bu ...
  • Önceki yazı için: Ölüdeniz Parşömenleri Kaynaklar: Gil Student, Ölü Deniz Parşömenleri, bize Yahudi yasasının tarihini anlamamıza yardımcı olsalar da, Kutsal Kitap’ın gerçek metni hakkında ...
  • Kaynak: Prof. Lawrence H. Schiffman, lawrenceschiffman.com Ölüdeniz Parşömenleri terimi, Ölüdeniz boyunca uzanan mağaralarda son kırk yılda keşfedilen el yazmalarını ifade eder. Bulunanların çoğunluğu, Eriha ...
  • Noah, şarabın uyuşukluğundan ayıldı ve en küçük oğlunun kendisine yaptığı şeyi anladı. Yaratılış 9:24 İkisinin de gözleri açıldı ve çıplak olduklarını anladılar. Yaratılış 3:7 ...
  • İnsanın Yaratılışı, Eden Bahçesi Noah ve Bağı Tanrı başlar. Noah başlar. Tanrı, insanı topraktan yaratır. Noah, toprak adamıdır. Tanrı, bir bahçe diker. Noah, bir ...
  • İşte, Ham’ın yaptığı eylemi neden yaptığını anlatan başka bir şaşırtıcı Midraş: Ham neyi amaçlıyordu? Midraş, Noah’ın neden Kenaan’a lanet ettiği konusuyla ilgilenmektedir. Bilginlerimize göre; ...
  • Devam etmeden önce, daha önce sorduğumuz ve henüz yanıt vermediğimiz soruları gözden geçirelim: [1] Ham’ın oğlu Kenaan, neden başta Şem, Yefet ve Ham ile ...
  • Son yazımızda bir yandan Eden Bahçesi’nin hikayesi ile diğer yandan Noah’ın ve Noah’ın bağının hikayesi arasındaki çok yönlü paralelliklerden bahsetmiştik. Bu yazıda bu iki ...