• 151
  0

  Yaratılış Anlatısındaki Düzen Yaratılış anlatısındaki yaratılış düzeni yalnızca bazı öğelere öncelik verme meselesi değildir. Tüm sıra, Tora’nın temel teolojisini yansıtan çarpıcı bir düzeni takip eder. Yaratılışın altı gününde hemen fark edilebilecek apaçık bir desen bulunmaktadır. Altı gün, iki bölümden oluşur: 1. Gün Işık – 4. Gün Işık veren gök cisimleri 2. Gün Gökyüzü ve Deniz ...
 • 145
  0

  Yaratılış Anlatısının Gücü Bazı kişilerin, Yaratılış anlatısının bilimsel bir perspektiften doğru olmadığı kanıtlanırsa, bu anlatının diğer uluslarınkilerin sahip olduğu gibi eski efsanelerin bir derlemesi çıkacağına dair gizli bir korkusu bulunmaktadır. Başka milletlerdeki yaratılış efsanelerinin üstünkörü bir incelemesinin bile kanıtladığı gibi, hiçbir şey gerçekten daha fazla uzak olamaz. Yaratılış… dini yazın içerisinde en önde gelen anlatıdır. ...
 • 131
  0

  Rambam, Tora’nın altı günün tanımının, fiziksel tarihin bilimsel bir açıklaması olan kronolojik bir sıra sunduğuna inanmıyordu. Bunun yerine, kavramsal bir sıra sunduğunu anlamıştı. Rambam’a göre, Yaratılış Kitabı bir kozmogoni sunmaz, yani evrenin kökeni ve gelişimi hakkında bir açıklama değildir. Bunun yerine, bir kozmoloji sunar: evrenin yapısının bir anlatısıdır. Aynı görüş Ralbag’ın yazılarında da bulunur: Zaten ...
 • 141
  0

  İlk iki yazımda, Yaratılış anlatısının bilginlerimiz tarafından nasıl açıklandığına dair bir örneği anlatmıştım. Söz konusu anlatım, okuduğunuz gibi bilimsel bir yaklaşım değil, teolojik bir yaklaşımdır. Bununla birlikte, Yaratılış anlatısına yaklaşım sadece teolojik değil, bilimsel bakış açısıyla da olabilir. Bu amaçla, Gerald L. Schroeder gibi bilim insanlarının Yaratılış anlatısı ile modern bilimin tam olarak örtüştüğünü açıkladığı ...
 • 121
  0

  vayomer elokim yehi or vahyi or “Işık olsun” dedi ve ışık oldu Yaratılış 1:3 Göklerin ve yerin yaratılışından daha sonra Tora’nın 3.ayetteki şu kelimeleri ile “וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים” ve Tanrı dedi (Yaratılış 1:3) : Tanrı’nın işi açığa çıktı. Yaratılış anlatısında, Tanrı’nın potansiyel durumdan görünür hale dönüştürmesi “dedi” olarak ifade edilir. “Tanrı …… dedi” ifadesi, önceki yazıda ...
 • 181
  0

  O günlerde her dil ve ulustan on kişi bir Yahudi’nin eteğinden tutup, ‘İzin verin, sizinle (çoğul)) gidelim. Çünkü Tanrı’nın sizinle (çoğul) olduğunu duyduk’ diyecekler. Zekeriya 8:23 [Dünya ulusları] Tüm bu hükümleri duyup “Bu büyük ulus şüphesiz bilge ve anlayış sahibi bir halktır” diyecekler.  Yasa’nın Tekrarı 4:6 Bu yazının konusu, Yaratılış Kitabı’nın birinci bölümünde anlatılan yaratılış ...
 • 187
  0

  Yahudi Kutsal Kitabı’nda çelişki arayanların sıkı çalışmaları sonucunda buldukları ve sosyal medya şovmenlerinin bahsettiği konulardan biri şudur: Saul, silahını taşıyan adama, “Kılıcını çek de bana sapla” dedi, “Yoksa bu sünnetsizler gelip bana kılıç saplayacak ve benimle alay edecekler.” Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine ...
 • 190
  0

  Ateistlerin Yahudi Kutsal Kitabı’nda en sık örnek gösterdiği ayetlerden biri şudur: Ve oradan Beyt-el’e çıktı; ve o yolda çıkarken, şehirden küçük çocuklar çıktılar, ve onunla eğlendiler, ve kendisine dediler: Çık, kel; Çık, kel!  Ve arkasına dönüp onları gördü, ve Rab’bin ismiyle onlara lânet etti. Ve ormandan iki dişi ayı çıktı, ve onlardan kırk iki çocuğu yırttılar.  ...
 • 221
  0

  “Tanrı mı, Şeytan mı?” adlı yazımızda bahsetmiş olduğumuz gibi, Yahudi Kutsal Kitabı’nda bir çelişki ve dolayısıyla kitlelerin ilgisini ve övgüsünü arayanların gösterdiği “çelişkilerin” neredeyse tamamı Krallar / Samuel kitapları ile Tarihler kitapları arasındadır. Dikkat ediniz. Peygamberler ve Yazılar Bölümü Arasındaki Farkın Nedeni Yahudi Kutsal Kitabı, üç ana bölümden oluşur: Tora, Peygamberler ve Yazılar. Peygamberler bölümü ...
 • 222
  1

  Popüler kültürde ve sosyal medyada hazır ve hap bilgileri yüceltme eğiliminin arttığı, isim yapma, şöhret, maddi kazanç veya çoğunluğun övgüsünü kazanma gibi değersiz amaçların hakikat arayışının çok önüne geçtiği görülmektedir. Nitekim, tarih boyunca da böyle olmuştur. Popüler, hafif, düşünmeyi gerektirmeyen, kolay tüketilen ve yanlış bilgiler baş tacı yapılmıştır. Söz konusu popülerlik arayışı içerisinde, Yahudi Kutsal ...