Fashion & Beauty

  • 123
    0
    Hristiyan misyonerlerin kendi teolojilerini Yahudiliğin eski kaynaklarında bulabileceğimizi göstermek amacıyla her türlü yola başvurmalarının bir örneği de Talmud’daki Sanhedrin 98b bölümüdür. Bu bölümde rabbiler Maşiah’ın ismi hakkında konuşurlar, sonunda Maşiah’ın ismi hakkında chivara devei Rebbi, “Rabbi evinin ...
  • 92
    0
    Targum Yonatan, Yeşaya 53’ün Maşiah ile ilgili olduğunu mu söylüyor? Hristiyan misyonerler tarafından en sık alıntı yapılan rabbinik metin, şüphesiz M.S. ikinci yüzyılda Yonatan ben Uziel tarafından yazılmış olan Targum’un Yeşaya 53 bölümüdür. Hemen hemen her misyoner ...

Technology News

123
0

Hristiyan misyonerlerin kendi teolojilerini Yahudiliğin eski kaynaklarında bulabileceğimizi göstermek amacıyla her türlü yola başvurmalarının bir örneği de Talmud’daki Sanhedrin 98b bölümüdür. Bu bölümde rabbiler Maşiah’ın ismi hakkında konuşurlar, ...

Recent News

Load More