• İki bin yıldır Kilise, Yahudiler’i hristiyanlaştırmaya çalışmaktadır ve bu amaçla Yahudiler’in dinini değiştirmek için binden fazla misyoner topluluğu görevlendirilmiştir. Kilise’nin Yahudileri Hristiyanlaştırma gayreti, Kilise açısından birkaç çok önemli nedene dayanır: Bunlardan birincisi, ...
  • “Talmud’a yapılan iftiralar” başlığı altında daha önce yazılmış olan dokuz adet makaleyi okuyabilirsiniz. Birincisi burada: Talmud’a yapılan iftiralar (1) “Giriş” hristiyan ve müslüman “dini” sitelerde ve sosyal medyada, Talmud’da yer aldığı iddia ...
  • Ezra Kitabı 2. Bölüm ve Nehemya Kitabı 7. Bölüm, Babil’den Yeruşalayim ve Yahuda’ya dönen İsrael’in önemli adamlarını listeler. Ezra ve Nehemya kitapları bu kişilerin bazılarını aile isimleri ile bazılarını ise nereli olduklarına ...

Latest Articles

Load More