• 1246
  0

  Pavlus, Galatyalılar Kitabı’nda Anadolu’da yaşayan, Yahudi olmayan bir topluma hitap etmektedir. Hatırlayalım, Galatyalılar 3:16’da şöyle demektedir: “Vaatler İbrahim’e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi, “Ve soyundan olanlara” demiyor; “Soyundan olana” demekle tek bir kişiden, yani Mesih’ten söz ediyor.” Galatyalılar 3:16 Yahudi olmayan ve dolayısıyla büyük ihtimalle İbranice bilmeyen bir toplumu, “soy” ...
 • 1336
  0

  İki bin yıldır Kilise, Yahudiler’i hristiyanlaştırmaya çalışmaktadır ve bu amaçla Yahudiler’in dinini değiştirmek için binden fazla misyoner topluluğu görevlendirilmiştir. Kilise’nin Yahudileri Hristiyanlaştırma gayreti, Kilise açısından birkaç çok önemli nedene dayanır: Bunlardan birincisi, bir Yahudi’yi hristiyan yapmak, herhangi bir kişiyi hristiyan yapmaktan çok daha önemlidir. Hristiyanlaştırmada Yahudiler’in önceliği vardır: Öteki ulusların arasına girmeyin, Samiriyeliler’in kentlerine de ...
 • 2220
  2

  “Talmud’a yapılan iftiralar” başlığı altında daha önce yazılmış olan dokuz adet makaleyi okuyabilirsiniz. Birincisi burada: Talmud’a yapılan iftiralar (1) “Giriş” hristiyan ve müslüman “dini” sitelerde ve sosyal medyada, Talmud’da yer aldığı iddia edilen, onaylanması mümkün görünmeyen birçok metin karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Bu iddia metinleri her nasılsa, noktalama işaretlerine, imla hatalarına, harf eksikliklerine kadar aynı! (Kendiniz ...
 • 1009
  1

  Ezra Kitabı 2. Bölüm ve Nehemya Kitabı 7. Bölüm, Babil’den Yeruşalayim ve Yahuda’ya dönen İsrael’in önemli adamlarını listeler. Ezra ve Nehemya kitapları bu kişilerin bazılarını aile isimleri ile bazılarını ise nereli olduklarına göre listeler. Ezra Kitabı listeyi doğrudan sunarken, Nehemya Kitabı ise sürgünden dönenlerin yazılı olduğu bir liste bulduğunu söyler ve listeyi yazar. Ancak sorun ...
 • 1133
  0

  Hristiyan Yeni Çeviri, Yeşaya 51: 15 ve 16. ayetleri şöyle tercüme etmiştir: Tanrınız RAB benim. Dalgalar gürlesin diye denizi çalkalayan benim.” O’nun adı Her Şeye Egemen RAB’dir! “Sözlerimi ağzına koydum, Seni elimin gölgesiyle örttüm; Gökleri yerleştirmen, Yeryüzünün temellerini atman Ve Siyon’a, ‘Halkım sensin’ demen için.. Yeşaya 51:15-16 (Hristiyan Yeni Çeviri) Söz konusu tercümeye göre Tanrı, ...
 • 1431
  0

  Giriş Tanrı adamın derin bir bilinçsizlik durumuna düşmesini sağladı ve [adam] uyudu. [Tanrı, adamın] “tsela”sından birini aldı ve yerini etle kapadı. Tanrı, adamdan aldığı “tsela”yı bir kadın şeklinde inşa etti ve onu adama getirdi.  Yaratılış 2:21 – 22 Kadını yaratmak için insanın hangi bölümünün kullanıldığını anlamanın üç farklı yolu vardır. “Yan”, “kaburga” ve bunların arasında en ...
 • 1083
  0

  Hristiyan misyonerlerin kendi teolojilerini Yahudiliğin eski kaynaklarında bulabileceğimizi göstermek amacıyla her türlü yola başvurmalarının bir örneği de Talmud’daki Sanhedrin 98b bölümüdür. Bu bölümde rabbiler Maşiah’ın ismi hakkında konuşurlar, sonunda Maşiah’ın ismi hakkında chivara devei Rebbi, “Rabbi evinin cüzzamlısı” diyerek bitirirler. Misyonerler, bu bölümde önerilen isimlerin  ve son olarak “Rabbi evinin cüzzamlısı” isminin isa’ya atıf yaptığını iddia ederler. ...
 • 1259
  0

  Targum Yonatan, Yeşaya 53’ün Maşiah ile ilgili olduğunu mu söylüyor? Hristiyan misyonerler tarafından en sık alıntı yapılan rabbinik metin, şüphesiz M.S. ikinci yüzyılda Yonatan ben Uziel tarafından yazılmış olan Targum’un Yeşaya 53 bölümüdür. Hemen hemen her misyoner kitabı veya makalesinde, Rabbinik kaynaklardan alıntılar yapılır ve bunun bir örneği olarak, eski rabbilerin aslında Yeşaya 53’teki ıstırap çeken Kul’un Kral Maşiah Ben ...
 • 1352
  0

  Yaratılış Anlatısındaki Düzen Yaratılış anlatısındaki yaratılış düzeni yalnızca bazı öğelere öncelik verme meselesi değildir. Tüm sıra, Tora’nın temel teolojisini yansıtan çarpıcı bir düzeni takip eder. Yaratılışın altı gününde hemen fark edilebilecek apaçık bir desen bulunmaktadır. Altı gün, iki bölümden oluşur: 1. Gün Işık – 4. Gün Işık veren gök cisimleri 2. Gün Gökyüzü ve Deniz ...
 • 1136
  0

  Yaratılış Anlatısının Gücü Bazı kişilerin, Yaratılış anlatısının bilimsel bir perspektiften doğru olmadığı kanıtlanırsa, bu anlatının diğer uluslarınkilerin sahip olduğu gibi eski efsanelerin bir derlemesi çıkacağına dair gizli bir korkusu bulunmaktadır. Başka milletlerdeki yaratılış efsanelerinin üstünkörü bir incelemesinin bile kanıtladığı gibi, hiçbir şey gerçekten daha fazla uzak olamaz. Yaratılış… dini yazın içerisinde en önde gelen anlatıdır. ...