• 110
  0

  Hristiyanlığın yanlışlığı en kolay gösterilebilen iddialarından biri Yaratılış 3:15 ayeti ile ilgili olandır. Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, “Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın” dedi, “Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna ...
 • 169
  0

  Yahudi Kutsal Metinleri’ne göre Mesih (Maşiah), Kral Davut’un (David AMeleh) ve oğlu Kral Süleyman’ın (Şelomo Ameleh) soyundan gelmelidir. Dolayısıyla Yehuda oymağının bir mensubu olmalıdır. Bakınız: 2 Samuel 7:12-16, Yeremya 23:5-6, Yeşaya 11:1, Mezmurlar 89: 31-38, 1 Tarihler 22:9-10, 1 Tarihler 28:5, 1 Krallar 1:31…   Hristiyan İncili, Yahudi Kutsal Kitabı’nda belirtilen bu öngörülerin İsa tarafından ...
 • 155
  0

  İbranice “malak” kelimesi “haberci” anlamına gelir ve “bir mesajla göndermek” anlamındaki “lak” kökünden gelir. Örneğin “iş” anlamındaki “melaha” kelimesi de aynı kökten gelir.   Yahudiliğe göre her bir melek, belirli tek bir işi yerine getirmek için yaratılmış, isimlerini yaptıkları işten alan, Tanrı’nın iadesini yerine getirmek ve Tanrı’nın mesajını iletmekle görevli habercilerdir. Bir melek birden fazla ...
 • 162
  0

  Türkçe Tora! Tora’nın Türkçe Çevirisi artık taşınabilir ve her an erişilebilir durumda! Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş. yayınevi tarafından basımı yapılmış ve Moşe Farsi tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olan Tora, ayetlere hızlı ulaşım, arama ve paylaşma seçenekleri ile beğeninize sunulmuştur. İsterseniz toraoku.com adresinden web tarayıcınız vasıtası ile okuyabilir, isterseniz Google Play veya App Store uygulamaları ...
 • 251
  0

  Rabbiler, Tora’ya neden bu kadar çok yasa ekliyor? Adam ile Hava’nın günah işlemesine neden olan şey bu değil miydi?   Doğru. Moşe’nin kendisi Tora’nın kurallarına ekleme yapmamaları konusunda halkı uyarır: “Size emretmekte olduğum sözün üzerine [hiçbir şey] eklemeyin ve ondan [hiçbir şey] eksiltmeyin” (Yasa’nın Tekrarı 4:2). Tora, yapmamız ve yapmamamız gereken tüm kuralları sağlar ve ...
 • 186
  0

  Yahudi Kutsal Kitabı’nı okuduğumuzda, bazı ayetlerin her kişinin kendi suçlarından sorumlu olduğunu söylediğini, bazı ayetlerin ise çocukların babalarının suçlarından sorumlu olduğunu söylediğini görürüz. Görünürdeki bu çelişki nasıl açıklanabilir? Yasa’nın Tekrarı 24:16 Babalar, oğullar nedeniyle öldürülmeyecek ve oğullar babalar nedeniyle öldürülmeyecek. Herkes kendi günahı sonucu öldürülecektir.  Ezekiel 18:20 Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan ...
 • 294
  0

  Hristiyanlar, Hristiyan İncili’nin Tanrı’nın Sözü ve Kutsal Ruh aracılığı ile yazılmış olduğuna,  İncil yazarlarının sadece birer yazıcı olup ve Tanrı Sözü’ne müdahalede bulunmadığına inanır. Bunun aksine, Hristiyan İncili’nde çok sayıda çelişkiler bulunduğu iddiası yüzyıllardan beri bilinmektedir. Bu konuda çok sayıda yazı, örnek kaleme alınmıştır ve çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Hakikati arayan samimi Hristiyanların değerlendirmesi için ...
 • 224
  0

  Tora’nın, Kenaan ülkesinin Mısır’dan çıkan Yahudiler tarafından ele geçirilmesi ile ilgili emirleri bugün bize şiddet dolu ve şok edici gelmektedir. Bu emirler, kelimenin tam karşılığı ile anlaşıldığında, Kenaan topraklarındaki yerel kabilelerinin tamamen yok edilmesini istiyor gibi görülmektedir, örneğin: Tanrın Aşem onları senin önüne teslim edecek ve onları vuracaksın. [O zaman] Onları tamamen imha etmelisin. Onlarla ...
 • 408
  0

  İddia Yahudiler, Yahudi olmayanları soyabilir ve öldürebilir, (Sanhedrin 57a.) Bir Yahudi, Yahudi olmayan birini öldürdüğünde ölüm cezası verilmez. Bir Yahudi, Yahudi olmayan birinden çalarsa, onu saklayabilir. Küçük Traktatlar. Soferim 15, Kural 10. Bu, Rabbi Şimon ben Yohay’ın sözleridir: “Tov şebe goyyim harog” (“Yahudi olmayanların en iyileri bile öldürülmelidir.”) *** Bugün, internette yapacağınız çok kısa bir ...
 • 296
  0

  İddia Yahudiler, Yahudi Olmayanları aldatabilir. Sanhedrin 57a *** Bu iddia, belki de en kötü yalanlardan biridir. Talmud ve Talmud sonrası Yahudi yazını içerisinde, Yahudi ya da Yahudi olmayan birine, herhangi bir kimseye yalan söylemek veya onları aldatmak kesinlikle yasaklanmıştır. Hile yapmak veya yalan söyleyerek çıkar sağlamak yasaktır. Aşağıdaki metne bakınız: Metin Şmuel’in dediği gibi: Birini ...