• 263
  0

  İddia Yahudiler, Yahudi olmayanları soyabilir ve öldürebilir, (Sanhedrin 57a.) Bir Yahudi, Yahudi olmayan birini öldürdüğünde ölüm cezası verilmez. Bir Yahudi, Yahudi olmayan birinden çalarsa, onu saklayabilir. Küçük Traktatlar. Soferim 15, Kural 10. Bu, Rabbi Şimon ben Yohay’ın sözleridir: “Tov şebe goyyim harog” (“Yahudi olmayanların en iyileri bile öldürülmelidir.”) *** Bugün, internette yapacağınız çok kısa bir ...
 • 188
  0

  İddia Yahudiler, Yahudi Olmayanları aldatabilir. Sanhedrin 57a *** Bu iddia, belki de en kötü yalanlardan biridir. Talmud ve Talmud sonrası Yahudi yazını içerisinde, Yahudi ya da Yahudi olmayan birine, herhangi bir kimseye yalan söylemek veya onları aldatmak kesinlikle yasaklanmıştır. Hile yapmak veya yalan söyleyerek çıkar sağlamak yasaktır. Aşağıdaki metne bakınız: Metin Şmuel’in dediği gibi: Birini ...
 • 262
  0

  İddia: Sanhedrin 106a, Meryem’e hakaret etmekte, İsa’nın annesinin bir fahişe olduğunu söylemektedir. Şöyle demektedir: “Prens ve valilerin soyundan gelen bu kişi, marangozlarla fahişelik yaptı.” Ayrıca, Talmud’un “sansürsüz” metninde Şabat 104b bölümünün 2 no’lu dipnotunda İsa’nın annesi “kuaför Miryam” ın birçok erkekle birlikte olduğu” yazılmıştır. “İsa, zinadan doğan bir piçti” (Yevamot 49b). “Meryem bir fahişeydi: İsa ...
 • 354
  1

  Giriş Talmud’da, İsa’nın yaşam ve ölüm hikayesinden bahsettiği iddia edilen dört bölüm vardır. Burada bu bölümleri yakından analiz edeceğiz ve bu hikayelerin İsa’nın yaşamından bahsediyor olmasının mümkün olup olmadığını göreceğiz. Kahramanlarımızı tanımlamamıza yardımcı olan iki ayrı bölüme de bakacağız. Bu metinlerden herhangi birinin İsa’ya atıfta bulunduğunu iddia etmede büyük zorluklar bulunduğunu hemen anlayacağız. Çok sayıda tarihçi ve ...
 • 243
  1

  İddia: “Yahudiler, Yahudi Olmayanlardan Çalabilir” (Baba Mezia 24a). (Baba Kamma 113b’de de teyit edilmiştir).     Bu asılsız iddiayı çürütmek son derece kolaydır. O halde, bu kadar temelsiz bir iddiayı öne sürme cesareti nereden kaynaklanmaktadır? Bu sorunun yanıtı her zaman olduğu gibi, iyi niyetli ama bilgisiz kişilerin, yeterince araştırma yapmadan kendilerine sunulanları kabul edeceklerine olan inançlarıdır. ...
 • 2082
  0

  “Elohim” kelimesi neden çoğuldur?  Kuantum fiziği böylece evrendeki temel birliği ortaya çıkarır.” Erwin Schrodinger אֱלֹהִ֔ים  elohim kelimesi, Tanrı anlamındaki אלה  eloah kelimesinin çoğul halidir. Bu nedenle bu kelimenin Tanrı’nın üçlü birliğini, özde bir – görünüşte üç olduğunu, hatta bu kelimenin tek tanrılı inanç öncesi çok tanrılı dönemden kalan bir fikir olduğunu öne sürenler de vardır. ...
 • 262
  0

  İddia: “Yahudi Olmayanlar İnsan Değildir” (Baba Mezia 114a-114b). Sadece Yahudiler insandır.   Tora’nın en kapsamlı emirlerinden biri, Talmud bilgelerinin “Tora’nın büyük bir prensibi” dediği ve “tüm Tora’nın temeli” olduğunu ilan ettiği Ahavat Yisrael emridir. “Komşunu kendin gibi seveceksin.” [Vayikra (Levililer) 19:18] Rabbi Akiva: “Bu, Tora’nın en önemli ilkesidir.” Esasen, bu emir, bütün Yahudilerin birliğine, sanki ...
 • 279
  0

  İddia: Talmud, Yahudiliğin en kutsal kitabıdır (aslında bir kitaplar derlemesidir). Talmud’un yetkisi, Yahudilikte Tanah’tan önce gelir. Bunun kanıtı Talmud’un kendisinde bulunabilir: “Oğlum, Tora’nın sözlerinden daha çok, Yazıcılar’ın sözlerini yerine getirmede dikkatli ol. Rabbilere itaat etmeyen her kimse ölümü hak eder ve cehennemde sıcak dışkıyla kaynatılarak cezalandırılır.” Erubin 21b (Soncino basımı)   Bu iddiada bulunulması dahi ...
 • 223
  0

  Yahudiler tüm Tora’nın Tanrı tarafından dikte edilip, Moşe Rabbenu tarafından yazıldığına inanır. Tora, yaratılıştan beri kaydedilen tüm olayları içerir. Moşe Rabbenu’nun tanıklığı olarak yazılan Yasa’nın Tekrarı Kitabı bile Tanrı’nın açık emriyle yazılmıştır. Tanrı bu kitabı Moşe halka hitap ediyormuş gibi dikte etmiştir. [Rabbi Aryeh Kaplan, Yahudi Düşüncesi El Kitabı, cilt 1, 7: 22-24]   Tora’nın ...
 • 255
  0

  Talmud karşıtı suçlamalar, engizisyoncuların Yahudileri ve Yahudiliği kötülemeye çalıştıkları 13.yüzyılda dönemine dayanan uzun bir tarihe dayanır [bkz. 1. Cilt. sayfa 150-185 Yitzchak Baer, “A History of Jews in Christian Spain” (Hristiyan İspanya’da Yahudi Tarihi)]. Raymond Martini ve Nicholas Donin gibi nefret dolu vaizler tarafından toplanan ilk derleme, bugün Talmud aleyhindeki tüm suçlamaların temeli olmaya devam ...