• 435
  0

  Üçlü Birlik doktrinine inanan Hristiyanlar, Yaratılış Kitabı 18. ve 19. Bölüm’de İbrahim’e gelen üç adamın Tanrı’nın Kendisi’ni üçlü biçimde gösterdiğini, Üçlü Birlik doğasını ve bu üç kişiden birinin beden almış Oğul Tanrı olduğunu kanıtladığını iddia ederler.   Önce iddiayı görelim:   Hristiyan iddiası:   Kutsal Kitap’ta kurtuluş, birçok defa ‘Tanrı’nın Meleği’ aracılığıyla gelir. “Oğul Tanrı” ...
 • 907
  0

  Hristiyan misyonerlerin en trajikomik iddialarından biri, Malaki 3:1 ayeti ile ilgili olanıdır. Söz konusu Hristiyan iddiası, Hristiyan misyonerlerinin bakış açısını anlamak için güzel bir örnektir. Bu sitede çok kez gösterildiği üzere, Hristiyan misyonerler, kendilerine öğretilmiş olan dağınık ayetleri ezberler, söz konusu ayetleri öncesi ve sonrasından koparıp bu ayetlere ilgisiz anlamlar verir, gerekirse kelimelerin anlamlarını hiç ...
 • 477
  0

  Madem ki bizi Mısır’a yerleştiren Tanrı’ydı, bizi oradan çıkardığı için O’na teşekkür etmemiz mi gerekiyor? Belki de bizim Mısır’a inmemizi sağlayan sebep, kendi yaptıklarımızdı. Daha önce, Mısır’dan Çıkış hikayesini yeniden anlatmamızın yolu olarak neden bir çiftçinin bildirimini merkeze yerleştirdiğimizi sormuştuk. Belki de cevap buradadır.   “Arami oved avi,” diyor çiftçi: “Babam gezgin bir Aramlıydı.” Yaakov’un, ...
 • 448
  0

  Yahudilerin özgür kaldığı anı biraz daha yakından inceleyelim. Onuncu belada ilk doğan tüm Mısırlılar öldürülecek, Yahudi ilk doğanlar ise kurtulacaktır. O anı düşünürseniz, bu gerçekten Çıkış hikayesinin doruk noktasıdır. Ancak, bu bölümü okursak, beklediğimiz türde bir doruk noktası olmadığını görürüz.   Dokuzuncu beladan sonra Moşe ve Paro arasında büyük bir restleşme olur. Paro, Moşe’yi çağırtır, ...
 • 540
  0

    Dini uygulamalarının veya ritüellerin bazılarına artık o kadar aşina oluruz, onları o kadar kanıksarız ki artık onlar hakkında düşünmeyi bırakırız. Onlar hakkında aslında ortada olan soruları dahi sormayız, çünkü; onları olduğu gibi kabul etmişizdir. Bu olaya ‘Ninni Etkisi’ diyoruz.   Agada’nın Ninni Etkisi   Örneğin şu ninniyi ele alalım: “Dandini dandini dastana. Danalar girmiş ...
 • 724
  1

  Bölüm 1 – İnsanın Dili   Bu konunun daha derin düzeydeki açıklaması için şu videoyu izleyebilirsiniz:   Adam ile Hava, Yaşam ve Bilgi Ağacı, Yılan ve Lilit   İnancımızın temellerinden biri Tanrı’nın hiçbir bedene, biçime ve şekle sahip olmamasıdır. Tanrı, Kendisi’ni Sinay’da göstermesinin ardından bizi şöyle uyarmıştı:   Canlarınızı fazlasıyla koruyun – çünkü Tanrı’nın size ...
 • 858
  1

  Yahya’nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya’dan söz etmeye başladı. “Çöle ne görmeye gittiniz?” dedi. “Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler, kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet! Size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. ‘İşte, habercimi senin ...
 • 601
  0

  Metsora Peraşası, bize bir ritüelik banyo olan mikveye girmenin yasalarını anlatır. Peki, neden mikveye giriyoruz? Elbette, bunu Tanrı emrettiği için ve manevi olarak saf hale gelmek için yapıyoruz… ama Tanrı neden bu kadar garip bir şeyi ister ki? Mikveye girmek bizim saf olmamızı nasıl sağlayabilir ki?   Mikve ritüellerinin arkasında bir anlam var mı?   ...
 • 646
  0

  Sazlık Denizi’nin (Yam Suf) yarılması Yahudi hafızasına kazınmıştır. Her gün sabah duası sırasında Mezmurlar’dan sonra Şema’dan önce bu olayı okuruz ve sonra Şema‘dan sonra, Amida‘dan hemen önce tekrar okuruz. Mısır’dan çıkışta yaşanan en büyük mucize buydu. Mucize evet, ama ne anlamda?   Anlatıları dikkatle okursak, iki bakış açısını fark edebiliriz. Önce birincisi,   Bene-Yisrael denizin ...
 • 815
  0

  Yaakov’un bir gece, tek başına, isimsiz bir rakiple güreştiği hikayesi, Tora’nın en yanlış aktarılan, en keyfi biçimde yorumlanan hikayelerinden biridir. Yaakov kiminle güreşti? Metnin kendisi ona “bir adam” demektedir (Yaratılış 32:25). Peygamber Hoşea’ya göre, o bir melekti (Hoşea 12:4). Bilginlerimiz için Esav’ın koruyucu meleğiydi (Bereşit Rabba 77:3, Zohar). Yaakov’un hiç şüphesi yoktu: O, Tanrı idi.   Yaakov, bu karşılaşmanın olduğu ...