• 127
  0

  Tohu dünyasındaki “kapların parçalanması” (İbranice, “Şevirat HaKelim“) kavramı, Yaratılıştaki çeşitlilik ve çokluk sorununu ve kötülüğün kökenini açıklayan anahtar kavram (Daha fazla bilgi için bakınız: Rabbi J. I. Schochet, Hasidizm’deki Mistik Kavramlar, Bölüm 7) ve Arizal’ın tam bir açıklamasını yaptığı Kabala sisteminde merkezi unsurdur (Bakınız: Etz Hayim, Heihal HaNikudim (Şaar 8); Mevo Şe’arim, Şaar 2, kısım ...
 • 127
  0

  Tora’nın verilmesinden önce Tora? Her sene Şavuot bayramında Tanrı’nın dünyaya Tora’yı vermesini yani Matan Tora’yı anarız. Gemara’nın bize bildirdiği gibi, “Mısır’daki atalarımız Tora çalışmayı hiçbir zaman bırakmadı” (Yoma 28b).   Bir dakika! Tora, Yahudilere Mısır’daki esaretten kurtulduktan sonra, Sinay Dağı’nda verilmemiş miydi? Nasıl olur da henüz kendilerine verilmemiş olan Tora’yı çalışabilirler? Burada bir çelişki yok ...
 • 162
  0

  Elokim’in [1] gökleri ve yeryüzünü [2] yaratmasının [3] başlangıcında, Yeryüzü Tohu ve Bohu [4] idi, derinliklerin [5] yüzeyinde karanlık [6], Elokim’in rüzgarı suların yüzeyinin üzerinde hareket ediyordu[7], Elokim dedi ki [8], “Işık olacak!” [9] ve ışık oldu[10]. Elokim bu ışığı gözlemledi [11] ve iyi olduğunu gördü, Elokim ışık ve karanlığı birbirinden ayırdı. (Bereşit 1:1-4)   ...
 • 125
  0

  Rabbi Luria, dünyamızı her yönden düşündü ve bir şeylerin yanlış gitmiş olması gerektiğini fark etti.   En başta olan bir şey… Zamanın başlamasından önce; doğa yasaları oluşturulmadan ve maddenin henüz biçime kavuşmasından önce! Gerçekliğin özünde olan bir şey ve eğer onu bulabilirse, tüm evren iyileştirilebilirdi.   Nil Nehri’nin kıyısındaki tefekkürlerine, oruçlarına, Mezmurlar’ı okumasına, uykusuz gecelerine, ...
 • 130
  0

  Yahudi öğretilerinde, dünyayı geliştiren, iyileştiren ve onu yaratılış amacına uygun durumuna yaklaştıran her eylem “Tikkun Olam” olarak tanımlanır.   Tikkun Olam, dünyanın doğası gereği iyi olduğunu, Yaratıcı’ın Kendi eserlerini geliştirmemiz amacıyla insanlık için bilerek bir miktar yer/imkan bıraktığını ima eder. Tüm insan faaliyetleri bu görevi yerine getirmek için fırsatlardır ve her insan; çocuk veya yetişkin, ...
 • 157
  0

  Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi: “Aaron’a konuş ve ona [şunları] söyle: ‘Kandilleri yaktığında, [alevleri] Menora’nın merkezine doğru [yönlendirilmiş olsun]. Yedi kandil [bu şekilde] ışık verecektir’” (Sayım 8:1-2) Bilgelerimiz bize fiziksel evrenin, Yaratıcı tarafından yaratılan bir dizi dünyanın sonuncusu olduğunu, soyut olandan elle tutulur olana veya manevi olandan maddi olana bir “evrim zinciri içerisinde” (seder hiştalşelut) ...
 • 188
  0

  Yahudi Kutsal Metinleri’ne göre kesin bir putperestlik olan üçlü birlik öğretisine inanan bir Hristiyan’a bu doktrinin Hristiyan İncili’nde nerede bulunduğunu sorduğunuzda size vereceği yanıt, 1 Yuhanna 5:7-8 cümleleridir. Yüzlerce yıldır bu cümleler, üçlü birlik doktrinin Hristiyan İncili’ndeki kanıtı olarak misyonerler tarafından kullanılmaktadır ve bu cümleler dışında üçlü birlik öğretisine açık kanıt olarak gösterilebilecek başka cümle ...
 • 313
  0

  Gök ve Yerin Hikayesi Tarih öncesi insanlık ile Avraam’la yapılan özel antlaşma arasında yer alan Babil Kulesi hikayesi, medeniyetlerde ve toplumlarda neyin yanlış gidebileceği konusunda Kutsal Kitap’ın anlatılarında dönüm noktalarından biridir. Hikayenin kendisi – sadece dokuz ayette anlatıldığı gibi – edebi ve felsefi ustalığın kısa ve özlü bir şaheseridir. Dikkat edilmesi gereken ilk konu, bu ...
 • 244
  0

  Bireysel ve Kolektif Sorumluluk Rabbi Jonathan Sacks bir keresinde, “Yahudi Tarihi” kitabının katolik yazarı Paul Johnson’a, Yahudilerin tarihi hakkında araştırma yapmak için harcadığı uzun zaman içerisinde Yahudilik hakkında en çok neyin onu etkilediğini sorar. Johnson yaklaşık olarak şöyle cevap verir: “Tarih boyunca, bugünkü laik Batı gibi bireyi vurgulayan toplumlar oldu veya bir zamanlar komünist Rusya ...
 • 368
  0

  Zamanımızın en büyük Rabbilerinden biri, Yahudi hukukunun önde gelen uzmanlarından biri olarak kabul edilen Rabbi Moşe Feinstein, Yahudi hukukundaki sorulara yanıt olarak binlerce mektup yazmış, hepsinin “Moshe’nin Mektupları” nın sekiz ciltlik eserinde yayımlamıştır. Alaha ile ilgili hükümleri çağdaş rabbinik yazında geniş çapta alıntılanmıştır. Rabbi Moşe, 1921 kışında Rusya’nın Luban kentinde ilk elden tanıklık ettiği inanılmaz ...