• 410
  0

  Tanrı’nın Dünyası’nda İnsanın Yeri ve İnsan’ın Dünyası’nda Tanrı’nın Yeri   Teruma Peraşası (Mısır’dan Çıkış 25:1 – Mısır’dan Çıkış 27:19), Mişkan ve içinde bulunan Antlaşma Sandığı ile ilgili yapım talimatlarını içerir. Sandığın yapım talimatları açık ve ayrıntılıdır. Tora, Kutsal Sandığın nasıl yapılacağını açıkladığında, bu tarifte birkaç şey öne çıkar. Öncelikle sandığın ağaçtan yapılması ve içinin ve dışının ...
 • 554
  0

  On Emir Bugün Hala Neden Önemlidir?   Uzun mesafe yolcululuğu için uçağa biniyorum ve yanımda oturan kişi bir Yahudi ile tanıştığı ve daha önce soramadığı soruları bana sorabileceği için heyecanlı. “Sana birkaç soru sormamın sakıncası yok, değil mi?” diyor. “Eğer birkaç cümle ile özetlemek zorunda olsaydın, Yahudiliğin neyle ilgili olduğunu söylerdin? Karmaşık cümlelere gerek yok, sadece ...
 • 359
  0

  Hayatımıza Tanrısallığı Eklemek   Çölde Sayım Kitabı’nın 4:21–7:89 ayetleri arası Naso Peraşası olarak adlandırılıyor. Bu bölümü okumaya başladığımızda birbiriyle ilgisiz, karışık yasalarla karşılaşıyoruz ve bu yasaların bu bölümde bir araya getirilmiş olması oldukça tuhaf görünüyor.   Bu peraşada, tuma olan (ritüel safsızlık hali) bazı insanlar hakkında bilgi veriliyor. Bir hırsız ile ilgili yasaları ve hırsızın ...
 • 491
  0

  Tohu dünyasındaki “kapların parçalanması” (İbranice, “Şevirat HaKelim“) kavramı, Yaratılıştaki çeşitlilik ve çokluk sorununu ve kötülüğün kökenini açıklayan anahtar kavram (Daha fazla bilgi için bakınız: Rabbi J. I. Schochet, Hasidizm’deki Mistik Kavramlar, Bölüm 7) ve Arizal’ın tam bir açıklamasını yaptığı Kabala sisteminde merkezi unsurdur (Bakınız: Etz Hayim, Heihal HaNikudim (Şaar 8); Mevo Şe’arim, Şaar 2, kısım ...
 • 482
  0

  Tora’nın verilmesinden önce Tora? Her sene Şavuot bayramında Tanrı’nın dünyaya Tora’yı vermesini yani Matan Tora’yı anarız. Gemara’nın bize bildirdiği gibi, “Mısır’daki atalarımız Tora çalışmayı hiçbir zaman bırakmadı” (Yoma 28b).   Bir dakika! Tora, Yahudilere Mısır’daki esaretten kurtulduktan sonra, Sinay Dağı’nda verilmemiş miydi? Nasıl olur da henüz kendilerine verilmemiş olan Tora’yı çalışabilirler? Burada bir çelişki yok ...
 • 512
  0

  Elokim’in [1] gökleri ve yeryüzünü [2] yaratmasının [3] başlangıcında, Yeryüzü Tohu ve Bohu [4] idi, derinliklerin [5] yüzeyinde karanlık [6], Elokim’in rüzgarı suların yüzeyinin üzerinde hareket ediyordu[7], Elokim dedi ki [8], “Işık olacak!” [9] ve ışık oldu[10]. Elokim bu ışığı gözlemledi [11] ve iyi olduğunu gördü, Elokim ışık ve karanlığı birbirinden ayırdı. (Bereşit 1:1-4)   ...
 • 440
  0

  Rabbi Luria, dünyamızı her yönden düşündü ve bir şeylerin yanlış gitmiş olması gerektiğini fark etti.   En başta olan bir şey… Zamanın başlamasından önce; doğa yasaları oluşturulmadan ve maddenin henüz biçime kavuşmasından önce! Gerçekliğin özünde olan bir şey ve eğer onu bulabilirse, tüm evren iyileştirilebilirdi.   Nil Nehri’nin kıyısındaki tefekkürlerine, oruçlarına, Mezmurlar’ı okumasına, uykusuz gecelerine, ...
 • 458
  0

  Yahudi öğretilerinde, dünyayı geliştiren, iyileştiren ve onu yaratılış amacına uygun durumuna yaklaştıran her eylem “Tikkun Olam” olarak tanımlanır.   Tikkun Olam, dünyanın doğası gereği iyi olduğunu, Yaratıcı’ın Kendi eserlerini geliştirmemiz amacıyla insanlık için bilerek bir miktar yer/imkan bıraktığını ima eder. Tüm insan faaliyetleri bu görevi yerine getirmek için fırsatlardır ve her insan; çocuk veya yetişkin, ...
 • 524
  0

  Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi: “Aaron’a konuş ve ona [şunları] söyle: ‘Kandilleri yaktığında, [alevleri] Menora’nın merkezine doğru [yönlendirilmiş olsun]. Yedi kandil [bu şekilde] ışık verecektir’” (Sayım 8:1-2) Bilgelerimiz bize fiziksel evrenin, Yaratıcı tarafından yaratılan bir dizi dünyanın sonuncusu olduğunu, soyut olandan elle tutulur olana veya manevi olandan maddi olana bir “evrim zinciri içerisinde” (seder hiştalşelut) ...
 • 606
  0

  Yahudi Kutsal Metinleri’ne göre kesin bir putperestlik olan üçlü birlik öğretisine inanan bir Hristiyan’a bu doktrinin Hristiyan İncili’nde nerede bulunduğunu sorduğunuzda size vereceği yanıt, 1 Yuhanna 5:7-8 cümleleridir. Yüzlerce yıldır bu cümleler, üçlü birlik doktrinin Hristiyan İncili’ndeki kanıtı olarak misyonerler tarafından kullanılmaktadır ve bu cümleler dışında üçlü birlik öğretisine açık kanıt olarak gösterilebilecek başka cümle ...