• 144
  0

  Noah, şarabın uyuşukluğundan ayıldı ve en küçük oğlunun kendisine yaptığı şeyi anladı. Yaratılış 9:24 İkisinin de gözleri açıldı ve çıplak olduklarını anladılar. Yaratılış 3:7 Bilgi ağacı hikayesindeki orijinal ayete geri dönersek ne görürüz? Ağaçtan yedikten sonra ikisinin de gözleri açıldı ve çıplak olduklarını anladılar “Vayeidu ki arumim hem“. Öyleyse, Noah’ın bağının hikayesinde bunun ile kusursuz ...
 • 113
  0

  İnsanın Yaratılışı, Eden Bahçesi Noah ve Bağı Tanrı başlar. Noah başlar. Tanrı, insanı topraktan yaratır. Noah, toprak adamıdır. Tanrı, bir bahçe diker. Noah, bir bağ diker. İnsan, yasak ağaçtan yer – insanın zihnini bulanıklaştıran. Noah, bağından şarap yapar – zihnini bulanıklaştıran – sarhoş olur. İnsan çıplaktır. Noah, çıplak olur. İnsan çıplak olduğunu anlar. Noah, çıplakken ...
 • 210
  0

  İşte, Ham’ın yaptığı eylemi neden yaptığını anlatan başka bir şaşırtıcı Midraş: Ham neyi amaçlıyordu? Midraş, Noah’ın neden Kenaan’a lanet ettiği konusuyla ilgilenmektedir. Bilginlerimize göre; Noah, Ham’a lanet ettiğinde şöyle diyordu: “Atah garamta li” – bende buna sebep olan sendin; “şeloh olid ben revi’i” – dördüncü bir çocuğum olamayacağına.” Daha önce bahsettiğimizi hatırlayın. Size bilginlerimizin Noah’ın ...
 • 175
  0

  Devam etmeden önce, daha önce sorduğumuz ve henüz yanıt vermediğimiz soruları gözden geçirelim: [1] Ham’ın oğlu Kenaan, neden başta Şem, Yefet ve Ham ile birlikte anılır? Kenaan, üç oğul ile birlikte anıldıktan hemen sonra neden söz konusu üç kişinin Noah’ın oğlu olduğu belirtilir? [2] Noah, bağı dikmeye başlamadıysa, neye başladı? [3] Ham, bir şey mi ...
 • 201
  0

  Son yazımızda bir yandan Eden Bahçesi’nin hikayesi ile diğer yandan Noah’ın ve Noah’ın bağının hikayesi arasındaki çok yönlü paralelliklerden bahsetmiştik. Bu yazıda bu iki hikayeye dönüp, ikisi arasındaki bazı farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Size Eden Bahçesi hikayesinin farklı bir dünyaya yansıtıldığında nasıl biraz değiştiğini göstermeye çalışacağım. İnsanın Yaratılışı, Eden Bahçesi Noah ve Bağı Tanrı başlar. Noah ...
 • 194
  0

  Yaratılış 2. Bölüm’e geri dönelim. Tanrı, insanı alır, hem işlemesi, hem de koruması için onu bahçeye yerleştirir (Yaratılış 2:15). Bir sonraki olay, Tanrı’nın insanla konuşmasıdır. İnsana “bahçenin tüm ağaçlarından yiyebilirsin, ama özel bir ağaç var, zihninizle oynayacak bir ağaç,  İyi ve Kötüyü Bilme Ağacı, ondan yemeyin, çünkü; ondan yediğiniz gün ölümlü olacaksınız” der (Yaratılış 2:16-17). ...
 • 194
  0

  Tamam öyleyse metne bakmaya başlayalım ve ne bulduğumuzu görelim. Tablonun sol sütununda yeniden yaratılış dünyasında baktığımız hikaye, Noah ve bağının hikayesi, sağ sütunda ise Yaratılış 2. Bölüm’deki Tanrı’nın insanı şekillendirme ve bir bahçe dikme hikayesi yer almaktadır. Hatırlarsanız, 2. Bölüm’deki gökler ve yeryüzünün nesillerinin gemiden çıkan Noah’ın nesillerini yansıttığından bahsetmiştik. Bu nesillerden hemen sonraki hikaye, ...
 • 228
  0

  Noah’ın gemiden çıkan çocuklarına paralel olan gökler ve yeryüzü nesillerini ve dört ana kola ayrılan bir nehir hakkında konuştuğumuzu hatırlıyor musunuz? Burada yaratılış hikayesinde sahip olduğunuz, bir su kaynağı fikridir – Eden’de bulunan ve daha sonra dört ana kola bölünen ve oradan dünyaya geçen bir tür su kaynağından bahsetmiştik. Yaratılış hikayesinde tüm yaşam, daha sonra ...
 • 174
  0

  Önceki yazımızı, nehirler ile ulusların birbirleriyle nasıl bir ilişkiye sahip olduğunu sorarak tamamlamıştık. Nehirlerin ve ulusların birbirleriyle ne ilgisi olabilir? Buna bir yanıt bulmak için Google’a başvuruyoruz. Önce Google Haritalar’ı (Maps) açalım. İşte genellikle gördüğümüz bir Google Maps görünümü örneği: Bu haritada genel olarak gördüğümüz yollar, siyasi bölümler temelde insanlık tarafından tanımlanan sınırlardır. Bunlar, “ulusların ...
 • 189
  1

  Yaratılış 2. Bölüm’de, yaratılış hikayesi olarak adlandırdığımız hikayedeki nesiller ile ilgili ayetler ile 9. Bölüm’de yeniden yaratılış hikayesi olarak adlandırdığımız bölümdeki nesiller ile ilgili ayetler arasında ilginç bir zıtlık olduğunu düşünüyorum. 2. Bölüm’e bakarsanız, hangi nesillerden bahsediyor? “Yaratıldıklarında, göklerin ve yeryüzünün türevleri bunlardı” (2:4). Daha önce de bahsettiğim gibi, nesilleri göklerle ve yeryüzü ile ilişkilendirme ...