Zohar

Tannaik döneminde Kabala’nın en ünlü metni olan Zohar’ın Rabi Shimon Bar Yochai (Rashbi olarak da bilinir) tarafından yazıldığı düşünülüyordu. Rashbi, Roma devleti öğretmeni Rabbi Akiva’nın da aralarında bulunduğu tüm Tora öğretmenlerini idam ettiği kargaşalı dönemde yaşadı.

 

Rashbi’nin kendisi Roma zulmünden kaçmak zorunda kaldı ve on beş yıl boyunca oğlu Rabbi Elazar ile birlikte bir mağarada saklandı. Bu süre zarfında İlahi İlham (Ruach Hakodesh) ‘ı aldı ve Peygamber Eliyahu’nın ilhamına layık oldu ve kutsal Zohar’ı derledi.

 

Moşe’nin beş kitabını temel alan ve İbrani Aramice yazılan Zohar’ın metni mistik geleneği en gizemli biçimde araştırıyor ve anlatıyordu. Yahudi mistisizmindeki seçkin yeri, yalnızca eski oluşundan veya yazarından kaynaklanmaz. Sefer Yetzirah ve Sefer HaBahir gibi Kabala’nın diğer eserleri daha önce yazılmış eserlerdi. Zohar’ın önemi onun kapsamlılığı ile açıklanmalıdır.

 

Zohar, hemen hemen sonraki tüm otoritelerin, Arizal ve diğerlerinin Kabalistik öğretilerinin kaynağı olmuştur.

 

Zohar yüzyıllarca gizlenmiş ve Kabala’nın çalışması seçkin az sayıda kalifiye şahısla sınırlanmıştı. Sadece onüçüncü yüzyılda ortaya çıkmış ve İspanya’da yaşayan önde gelen Kabalistlerden biri olan Rabi Moshe de Leon tarafından yayınlanmıştır. Bazıları, kendisi de ünlü bir Kabalist olan Ramban’ın (Rabi Moshe ben Nachman, 1194-1270 MS) Zohar’ı, Yisrail’den Katalonya’daki oğluyla gemi ile gönderdiği, ancak; geminin yön değiştirdiğine ve metinlerin yönlendirilmesine neden olarak Rabi Moshe de Leon’ın eline geçtiğine inanmaktadır. Diğerleri, bu el yazmalarının bin yıl boyunca bir tonozda gizlendiğini ve bir Arap kökenli kral tarafından keşfedildiğini ve bu kişilerin deşifre edilmesi için onları Toledo’ya gönderdiklerini açıklamaktadır. Yine de diğerleri, İspanyol fatihlerinin Heidelberg’deki bir akademide Zohar’ın el yazmalarını keşfetmiş olduğunu ileri sürmüştür. Hangi teori doğru olursa olsun, metin, seçkin tüm Yahudi alimler tarafından orjinal, güvenilir kabul edilmiştir.

 

Mistikler, Zohar’ın çalışılmasına özel bir önem ve etki atfederler.

 

Kötücül hükümleri iptal eder, sürgün sancılarını hafifletir, kurtuluşu hızlandırır ve İlahi kutsamaları çeker. Bazı mistik çevrelerde, Zohar’ın kutsal metinlerinin anlaşılmasa dahi sadece okunmasına büyük bir değer atfedilir. Bununla birlikte, ideal olarak metinleri anlamak ve anlamak için çaba gösterilecektir. Metin İbranice ve İngilizce’ye çevrilmiştir. Gerçekte, bugün, birçok tanıtım, açıklama ve daha sonraki ustaların aydınlatmaları olmaksızın kapalı bir metin olarak kalmaktadır.

 

Özetle, tarihin bu aşamasında, Sefer Yetzirah, Sefer HaBahir, Pirkei Heichalot Rabati ve Zohar’ın önemli metinleri, Moşe’den peygamberler ve bilgeler aracılığıyla aktarılan temel öğretileri içeriyordu. Ve yine de, mistik geleneği yazmak onu yok olmaktan kurtarmış olsa da, hala ezoterik geleneğin inceliklerini bilenler haricindeki herkes için kapalı bir kitaptır. Ana hatlar, çerçeve yazılmış ancak; geleneğin anahtarları küçük bir çevre içerisinde sözlü olarak kalmıştır.

 

Bu durum, Kabala’nın bir sonraki büyük patlamasına kadar, ondokuzuncu yüzyılda Kuzey Yisrail’de bulunan Safed şehrinde gerçekleşene kadar devam etmiştir.

 

Sonraki Bölüm

Arizal