• 3284
  0

  Kitabı indirmek için lütfen tıklayınız
 • 3425
  2

  Protestan Hristiyanlığın içindeki ana kollardan biri olan Reform Hristiyanlık, Reform Protestanlık olarak da bilinen Kalvinizm’in beş maddesini açıklayan metinlere müdahalede bulunmadan, bu metni maddeler halinde sunup, bu maddelerin Yahudi Kutsal Metinleri yani Tanah ile uyuşup uyuşmadığını, bu öğretilerin Tanah’a yabancı olup olmadıklarını inceleyeceğim. Kalvinizm bu ilkeleri oluştururken Yahudi Kutsal Metinleri’ne sadık kalmış mıdır? KALVİNİZM Kalvinizm, ...
 • 2883
  0

  Kilise, İsa’nın Çarmıh’ta ölmesinin insanlık için nihai aklanma olduğunu ve hayvan kurban etmenin sonu olduğunu iddia etmektedir. Yuhanna 9:30 şöyle demektedir: İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Pavlus’a göre İsa’nın ölümü günaha karşılık son sunudur. Romalılar 6:10’daki (ephapax) kelimesi bunun bir daha tekrarlanmayacağı anlamına gelir. İlk dönem Hristiyan müdafisi Justin ...
 • 3421
  1

  Tek olması gereken kan mı? Bazı Hristiyanlar, kilisenin köşetaşı inanç ilkesinin “kan dökülmeden bağışlama olmaz” olduğunu öğrendiklerinde şaşırmaktadırlar. Yahudi Kutsal Yazıları’nda bulunmayan bu Hristiyan inanç ilkesi İbraniler 9:22’de bulunmaktadır. Hristiyan İncileri’nde İbraniler 9:22’a dipnot olarak Levililer 17:11 ayeti referans olarak verilmektedir. Oysa, sözde bu referans Tora’ya dayanmaz ve sonraki Yahudi peygamberler tarafından da açıkça geçersiz ...