• 1441
  0

  Hristiyanlar tarafından bilerek yanlış tercüme edilen, çarpıtılan, ayetin öncesinde ve sonrasında anlatılanlardan koparılarak ayetin amacı ile tamamen ilgisiz anlamlar verilen çok sayıdaki ayetlerden biri de Zekeriya 12:10 ayetidir.   Önce Zekeriya Kitabı 12.bölümü okuyalım:   İsrail üzerine Rab sözünün yükü. Gökleri geren ve yerin temelini atan ve insanın içinde onun ruhuna şekil veren Rab’bin sözü: ...
 • 0
  0

  Komşunu kendin gibi seveceksin. Vayikra (Levililer) 19:18   Rabbi Akiva: “Bu, Tora’nın en önemli ilkesidir.”   Kutsal Kitap yorumları “Komşunuzu kendiniz gibi seveceksiniz” ifadesini anlamaya çalışmaktadırlar. İnsan, doğası gereği benmerkezlidir ve kendi varoluşu ile meşguldür. Her kişi kendi güdüleriyle, amaçlarıyla ve doğasıyla kendisine has bir varlıktır. Nasıl olur da kendi kimliğini inkar ederek, başka bir ...
 • 1672
  0

  Yeşaya 53:10 –  İsa, uzun bir yaşam sürdü mü? Yeşaya’nın 53. bölümü, Yeşaya Kitabı’nın dört ünlü “Kul Ezgileri”nın sonuncusudur. Yeşeya 41-53 bölümleri, çarpıcı Son Günler’e ait peygamberlik ve İsrail’in çocukları için teselli ile dolu dört teskin edici “Kul Ezgileri”dir. Peygamber, tereddütsüz biçimde, Tanrı’nın sadık, inançlı kalanlarının görkemli kurtuluşunu ortaya koyarak onları teselli etmektedir. Peygamber, Tanrı’nın ...