• 2296
    0

    İsa, Pesah (Paskalya) Kuzusu mudur? Kutsal Kitap’ta yer alan hikayenin arkasındaki bağlam anlaşıldıktan sonra, öykünün İsa’yla bir ilgisi olduğunu önermek absürd bir hale gelmektedir. Hristiyanlık içerisinde bile, Yeni Antlaşma’ya göre İsa’nın kurbanlık kuzu olarak kabul edilip edilmediği tartışma konusudur. Ya son akşam yemeği bir pesah sederiydi, ya da İsa kurbanlık kuzuydu. Yeni Antlaşma’ya göre sadece ...