• 1190
  1

  Hristiyanlar, İsa’nın çarmıhta öldürülmesinin Yahudi Kutsal Kitabı’nda önceden haber verildiğini iddia ederler. Bu iddialarını desteklemek için de ayetlerin tercümelerini istedikleri gibi değiştirmekte hiçbir sakınca görmezler. İşin ilginç tarafı, kısa süreli bir araştırma ile aynı orijinal İbranice kelimelerin diğer ayetlerde nasıl tercüme edildiğine bakarak, bu tercüme hilelerinin kolayca bulunabilir olmasıdır. Bu ayetlerden biri de Tanah’ta Mezmurlar ...
 • 1090
  0

  Hristiyanlar, Daniel Kitabı 9. Bölüm’de Cebrail tarafından Daniel’e gösterilen görümün İsa’ya yönelik en açık peygamberliklerden biri olduğunu, bu görümün beklenen Mesih’in ancak İsa olabileceğini kanıtladığını ve İsa’nın ortaya çıkışı ile birlikte gerçekleşecek olayların detaylı anlatımını önceden haber verdiğini iddia ederler. Daniel’in 70 Haftası ile ilgili Hristiyan İddiası: Söz konusu ayetlerin gerçekte neyi anlattığını açıklamadan önce, ...
 • 1339
  4

  Matta Kitabı’nın yazarı Yeşeya 7:14’ü açıkça yeniden yazmış, böylece metnin İsa’nın bakireden doğumunu önceden haber verdiği şekilde görünmesini sağlamıştır. Bu yöntemler ham olsa da, kasti ve tasarlanmış yöntemlerdir. Bu önemli bir soruyu ortaya çıkarmaktadır: Matta ve Luka kitaplarının yazarlarını Meryem’in bir erkek tarafından dokunulmadığı ve İsa’ya hamile kaldığı inancını desteklemesine iten neydi? Niçin Kilise, birinci yüzyılın ...
 • 1028
  0

  Misyonerler sıklıkla göze batan şu soru ile karşılaşırlar: Eğer Yeşeya, bir erkek tarafından dokunulmamış bir kadının mucizevi biçimde hamile kalışına dair peygamberlikte bulunduysa, niçin İbranice בתולה (betulah) kelimesini– ki bu kelime hem Kutsal Kitap İbranicesinde, hem de modern İbranicede bakirelik anlamına gelen tek, açık, belirli kelimedir- kullanmadı? Bununla birlikte, Yeşeya, betulah kelimesini kitabında birçok yerde kullanmış,  בתולה kelimesi ...
 • 697
  0

  Hristiyan müdafiler Matta’nın İbranice עַלְמָ֗ה kelimesini “bakire” olarak tercüme etmesini Yeşeya’nın Septugainta çevirisine atıf yaparak savunmaktadırlar. Onlara göre, Yahudi din adamları 2200 yıl önce, Septugainta adı verilen İbranice Kutsal Metinler’in Yunanca tercümesini yaparken, Yeşeya 7:14’te bakire kelimesinin karşılığı olan παρθένος  (“parthenos”) kelimesini kullanmışlardır.  Bu nedenle, orijinal metin “bakire” olarak anlaşılmalıdır. Matta, İsa’nın bakireden doğumu hakkında Yunanca yazdığı için, ...
 • 621
  0

  Misyonerler, bir anne ve babadan sıradan bir doğumun Yeşeya 7:14’te bahsedilen “bir belirti” olamayacağını sıklıkla dile getirirler.  Neticede, normal bir doğum nasıl bir belirti olabilir ki diye sorarlar. Bir erkek tarafından dokunulmamış bir bakireden mucizevi şekilde doğumun ancak bir işaret olabileceğini iddia ederler. Bu iddia doğru mudur? Kutsal Kitap’taki işaret kavramı, bir doğaüstü olayı, doğa ...
 • 757
  0

  İlk İncil kitabının yazarı, bakireden doğum hikayesi ile uyuşmayan Yeşeya 7:14’teki kelimeleri değiştirmiştir. Yeşeya, וְקָרָ֥את (v’karat) kelimesini kullanmaktadır. Bu kelime, üçüncü şahıs, dişil, , gelecek zaman kipinde tekil bir fiil olup, “ismini koyacak”  veya “ismi ile çağıracak” (İngilizce: “and she will call”) anlamına gelir. Anne, çocuğuna “Immanuel” adını koyacaktır. Ayetteki dişil, tekil zamirin (İngilizce: “she”) Kilise ...
 • 703
  0

  Yeşeya 7:14’te bahsedilen kadın, zaten hamiledir. Bu durum, Yeşeya’nın הָרָה֙ (hara) (İngilizce “is pregnant”) sıfatını, yakın geçmiş veya geçmiş zamanda(İngilizce perfect/past tense) kullanması kadının zaten hamile olduğu anlamını iletmek içindir. Yeşeya’nın yedinci bölümünde bahsettiği dramatik olaylar, Matta’nın ayrıntılı anlatılmış doğum hikayesini desteklememektedir. Matta’ya göre, Yeşeya’nın bahsetmiş olduğu anne, sonraki yediyüz yıl boyunca hamile kalmayacaktır. İlk İncil ...
 • 769
  0

  Yeşeya’nın yedinci bölümüne ait üstünkörü bir okuma ile bile,  Peygamber’in yediyüz yıl sonra gerçekleşecek olması şöyle dursun, mucizevi bir doğumdan bile bahsetmediğinin çok açık olması nedeniyle Matta Kitabı’nın yazarının Yeşeya 7:14’ün İbranice dil bilgisi sonuçlarını görmezden gelmeye neden mecbur hissettiği kolayca anlaşılabilir. Ayetteki aşikar, belirlilik edatı, “ha”  kelimesinin (İngilizcede “the” anlamındadır) anlamını gözardı etmiştir. Yeşeya, ...
 • 0
  0

  Benoni Kişisel olarak biri hangi seviyeyi amaçlayabilir? Bu, akademik ya da mesleğe ilişkin başarılara ulaşılması değil, kişisel gelişim ve karakterin arıtılması, düzeltilmesi meselesidir. Her bireyin bilinen bir Tzaddik olması zorunlu mu ya da  mümkün müdür? Talmud, her insanın “eylemlerinin, ataları Avraam, Yitzhak ve Yaakov’un seviyesine ne zaman ulaşacağını” merak etmekle yükümlü olduğunu belirtir. Fakat her ...