Healthcare

122
0

Yaratılış (Bereşit) Kitabı’nın birinci bölümünde manevi yaratılışın anlatısını okurken üçüncü ayette şu ifade ile karşılaşırız: Tanrı “Işık olsun” dedi ve ışık varoldu. Yaratılış 1:3 Bu ayeti gördüğümüzde ...

Technology & Architecture

Load More

Latest Articles

Load More
  • 1831
    1

    Hristiyanlığın yanlışlığı en kolay gösterilebilen iddialarından biri Yaratılış 3:15 ayeti ile ilgili olandır. Bunun üzerine RAB Tanrı yılana, “Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın” dedi, “Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna ...
  • 1398
    1

    Talmud karşıtı suçlamalar, engizisyoncuların Yahudileri ve Yahudiliği kötülemeye çalıştıkları 13.yüzyılda dönemine dayanan uzun bir tarihe dayanır [bkz. 1. Cilt. sayfa 150-185 Yitzchak Baer, “A History of Jews in Christian Spain” (Hristiyan İspanya’da Yahudi Tarihi)]. Raymond Martini ve Nicholas Donin gibi nefret dolu vaizler tarafından toplanan ilk derleme, bugün Talmud aleyhindeki tüm suçlamaların temeli olmaya devam ...
Load More