Healthcare

383
0

Yahudilik’te 8 sayısı aynı zamanda bir semboldür ve bu sembolün  önemini anlamak için başka ve belki de daha yaygın bir sembolik sayının anlamını biliyor olmamız gereklidir: ...

Technology & Architecture

Load More
  • 1351
    1

    Ezra Kitabı 2. Bölüm ve Nehemya Kitabı 7. Bölüm, Babil’den Yeruşalayim ve Yahuda’ya dönen İsrael’in önemli adamlarını listeler. Ezra ve Nehemya kitapları bu kişilerin bazılarını aile isimleri ile bazılarını ise nereli olduklarına göre listeler. Ezra Kitabı listeyi doğrudan sunarken, Nehemya Kitabı ise sürgünden dönenlerin yazılı olduğu bir liste bulduğunu söyler ve listeyi yazar. Ancak sorun ...
  • 2532
    0

    Tohu dünyasındaki “kapların parçalanması” (İbranice, “Şevirat HaKelim“) kavramı, Yaratılıştaki çeşitlilik ve çokluk sorununu ve kötülüğün kökenini açıklayan anahtar kavram (Daha fazla bilgi için bakınız: Rabbi J. I. Schochet, Hasidizm’deki Mistik Kavramlar, Bölüm 7) ve Arizal’ın tam bir açıklamasını yaptığı Kabala sisteminde merkezi unsurdur (Bakınız: Etz Hayim, Heihal HaNikudim (Şaar 8); Mevo Şe’arim, Şaar 2, kısım ...
Load More