Healthcare

762
0

Yaratılış (Bereşit) Kitabı’nın birinci bölümünde manevi yaratılışın anlatısını okurken üçüncü ayette şu ifade ile karşılaşırız: Tanrı “Işık olsun” dedi ve ışık varoldu. Yaratılış 1:3 Bu ayeti gördüğümüzde ...

Technology & Architecture

Load More
  • 2275
    0

    Niçin İsa’yı Mesih Olarak Kabul Etmiyoruz? İsa, Mesih Midir?   Yahudilerin İsa’yı Mesih olarak kabul etmemesinin nedeni, Yahudilerin Kutsal Kitabı’nda bahsedilen Mesih’e ait peygamberliklerin İsa tarafından yerine getirilmemiş olmasıdır.   Rabbi Tovia Singer, özellikle Yahudileri Hristiyanlaştırmayı hedefleyen köktendinci Hristiyan grupların ve inançların çabalarına karşı koymaya çalışan uluslararası bir organizasyon olan Outreach Judaism’in Kurucusu ve Direktörü olarak ...
  • 2957
    0

    Tannaik döneminde Kabala’nın en ünlü metni olan Zohar’ın Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi olarak da bilinir) tarafından yazıldığı düşünülüyordu. Rashbi, Roma devleti öğretmeni Rabbi Akiva’nın da aralarında bulunduğu tüm Tora öğretmenlerini idam ettiği kargaşalı dönemde yaşadı.   Rashbi’nin kendisi Roma zulmünden kaçmak zorunda kaldı ve on beş yıl boyunca oğlu Rabbi Elazar ile birlikte bir ...
Load More