Kavramlar

Yahudilik’te 8 sayısı aynı zamanda bir semboldür ve bu sembolün  önemini anlamak için başka ve belki de daha yaygın bir sembolik sayının anlamını biliyor olmamız gereklidir: Bu sayı 7’dir. 7 ...

Soru ve Cevaplar

327
0

Hristiyanlar ve onların kutsal bir kitap olduğuna inandıkları ve “yeni antlaşma” adını verdikleri kitapları, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan; Tanah’tan çeşitli ayetler ya da pasajlar alıntılayarak, o ayet ...

Kitap

Load More
  • 4152
    1

    20.yüzyılda, Göbeklitepe, Çatalhöyük gibi yerleşim yerlerinin keşfedilmesi, bir görüşe göre Yahudi Kutsal Kitabı’nın geçersizliğinin kanıtı olmuştur. Geleneksel Yahudi inancı, insanın yaratılışını yaklaşık altı bin yıl önceye dayandırırken, söz konusu yerleşimlerin tarihinin M.Ö. 10.yüzyıla kadar uzanması, bu görüşe göre Tora’nın gerçek dışı bilgiler içeren bir masal kitabı olduğunu göstermektedir.   Oysa Tora, bir tarih kitabı ya ...
Load More