Kavramlar

Yahudilik’te 8 sayısı aynı zamanda bir semboldür ve bu sembolün  önemini anlamak için başka ve belki de daha yaygın bir sembolik sayının anlamını biliyor olmamız gereklidir: Bu sayı 7’dir. 7 ...

Soru ve Cevaplar

217
0

Hristiyanlar, Zekeriya 12:10 ayetinin isa hakkında olduğunu iddia etmektedirler. Zekeriya 12:10 ayetinin yaygın Hristiyan çevirisi şöyledir: Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. ...

Kitap

Load More