• 2597
  0

  Talmud, başarı için Aşem’e dua eden bir hırsızın hikayesini anlatır. Bu hırsız bir inanan mıdır yoksa değil midir? Evet ise, hırsızlık neden yapıyor? Hayır ise, neden Aşem’e dua ediyor? Bunun cevabı, inancının yalnızca yüzeysel, dışsal olduğu ve tüm duygu, düşünce ve davranış biçimini etkileyecek ölçüde inancını içselleştirmediğidir. İnanç, akılsallıştırılmalı, mantık çerçevesinde değerlendirilmeli, içselleştirilmeli ve eylemlere ...
 • 3137
  0

  Daha önce de belirtildiği gibi Rabi Schneur Zalman, Tanya’da her Yahudi’nin iki farklı ruhun birleşimi olduğunu açıklar. İlk ruh, vücuda can veren Nefesh HaBehamit’tir. Bu ruh haz ve istekten akıl ve duygulara kadar uzanan bir ruh enerjisi altyapısıyla tamamlanır.   Nefesh HaBehamit’in bütün ruh güçlerinde ortak olan şey, hepsinin vücudun temel ihtiyaçlarını, tutkularını ve arzularını ...
 • 2695
  0

  “Ben yalnızca Efendim’e hizmet etmek için yaratıldım.” (Bilgelerimizin Öğretileri – Pirkei Avot)   Bir zamanlar defalarca tekrar edilen “sol sağ, sol sağ” kelimeleri ile dolu bir gazete reklamı vardı. Sayfanın alt kısmında kalın harflerle şu soru sorulurdu “Ama nereye gidiyorsun?” Yaşam boyunca dolaşırken ve dalgalı denizlerde gezinirken, rotalarımız olmalı ve bir yön hissine sahip olmalıyız. ...
 • 2597
  0

  “Musa Tora’yı Sina’da aldı.” (Bilgelerimizin Öğretileri (Pirke Avot) 1: 1)   Tora, “ders” veya “öğretim” anlamına gelir. Tora, Aşem’in İnsanoğlu’na talimatıdır. Tora’da Yahudiler için mitzvalar ve Yahudi olmayanlar için yedi mitzva yer alır. Mitzva emir demektir, ancak daha derin anlamda bağlantı anlamına gelir.   Bir Yahudi, Aşem ile insan faaliyetinin tüm yelpazesini benimseyen yollarla bağlantı ...
 • 2288
  0

  Rambam, tefilanın Tora’nın emri olduğunun kanıtı olarak Talmud’u (Ta’anit 2a) gösterir (Dua Kuralları 1,1), Talmud, –ve tüm kalbinizle O’na hizmet etmek (Devarim 11:13) şu şekilde yorumlar: “‘Kalbin hizmeti’ni ne oluşturur? Dua etmek. Bu pasaj ortaya koyar ki dua etmek, mekanik olarak kelimeleri söylemekten yani “dudak hizmeti”nden çok daha fazlasıdır. Aslında bu, ilk ve en önemli ...
 • 3444
  0

  Tora der ki (Şemot 20:8-11): Şabat gününü, onu kutsal ilan etmek üzere hatırla. Altı gün boyunca çalış ve tüm işlerini yap; fakat Cumartesi günü şabat’tır; Tanrın Aşem’indir. Hiçbir melaha yapmamalısın – sen, oğlun ve kızın, kölen ve cariyen, hayvanın, şehirlerindeki Ger [– hiçbiriniz]. Çünkü Tanrı, altı gün boyunca gökleri, yeryüzünü, denizi ve [her birinin] içindekileri ...
 • 2148
  0

  İnsan, kendisini ve dünyayı mükemmelleştirmek için yaratıldı. Mükemmellik, Tanrı’ya asıl Mükemmellik’e yakın olmaktır. İnsan, bunu dünyada karşılaştığı her şeyde Tanrı’nın iradesini yerine getirerek başarabilir. Tanrı’nın varlığının saklı olduğu bir dünyada insan, ödülü olan dünyayı amaç değil, araç olarak görmelidir. İnsanı ve dünyasını Tanrı’ya odaklandırmak ve yöneltmek için duaya ihtiyaç vardır. Tefila emri, gerektiğinde dilek ve ...
 • 2515
  0

  Tora, Tanrı’yı “Göklerdeki Babamız” olarak görür. Bir baba çocuğunu sever ve ona, talep etse de etmese de, onun için iyi olanı verir. Tanrı baba gibi ise, o halde dua etmek niye? Her durumda bizim için iyi olanı verecektir? Kesinlikle gerçek olan, dua ile değişenin Tanrı”nın “fikri” veya “isteği” olmadığıdır. Dua ile değişen, biziz! Tüm kutsamalarımızın ...
 • 2339
  0

  Tora, duayı “kalbin hizmeti” olarak tanımlar. Tanrı’ya gerçekten hizmet edebilmemiz için dualarımızın sözlerini ve altta yatan anlamları anlamamız şarttır. Fakat duanın genel anlamını ve amacını keşfetmemiz de aynı ölçüde önemlidir. Yine de, duanın maddi ve semavi alemlerdeki harikulade etkisini tamamiyle takdir etme yeteneğinden yoksunuz. Dua, sadece insanı değil, tüm dünyayı, en büyüğünden en küçüğüne kadar ...