Lubavitcher Rebbe’den bir mektup

 

Rabbi Menachem M. Schneerson

Aşem’in lütufuyla

  1. Nisan 5741

Brooklyn, NY 11213

Tüm katılımcılara

Uluslararası Sempozyum

Yahudi mistisizm

Tarafından sponsor olunan

Lubavitch Vakfı

Londra, Ingiltere.

Kutlama ve Kutsama:

Gelecekteki Yahudi Mistisizm Sempozyumu’ndan haberdar olmaktan ve başarıya ulaşması için dua içeren dileklerimi sunmaktan memnunum. Ve başarı, daha doğrusu Yahudi konseptinde hatzlachah, ki Tora’ya dayanmaktadır, eylemin önceliğini ısrarla vurgular – “esas olan eylemdir.”

Mistisizmin genel olarak çeşitli çağrışımları vardır, ancak Yahudi mistisizmi mutlaka Nistar Tora – Tora’nın iki ana yönünden biri: Nigleh ve Nistar, ortaya çıkan ve saklı olan – ile ilgisi olan spesifik konular açısından tanımlanmalıdır. Söylemeye gerek yoktur ki, bu ikisi arasında çelişki olamaz, çünkü ikisi birlikte Aşem tarafından “yeryüzündeki bir topluluğa” verilen bir Tora’dandır. Baal Shem Tov’un yorumuna göre, “yeryüzünde bir topluluk” sözcükleri dünyevi şeylerin çoğulluğundaki birliği ortaya koyma kapasitesine sahip olan Yahudi ruhunun mistik doğasına atıfta bulunmak içindir.

Yahudi mistisizmi, ruhun dünyaya inmesinin amacının, “küçük dünya” dan, yani Nigleh ve Nistar’dan, beden ve ruhtan oluşan insandan başlayarak, yaratılmış olan dünyada varolan uyumu ortaya çıkarmak olduğunu öğretir.

İç kişisel barış ve uyum, ancak şeylerin doğasında ve düzeninde gönüllü olarak ruhun vücut üzerindeki üstünlüğüyle, ve gerçek bir mistikte hevesle sağlanabilir; ancak tam tersi olamaz.

Yahudi mistisizmi maddenin ruhsal yönünün nasıl farkına varılması gerektiğini öğreterek, ruhun – cansız nesnelerde bile, her fiziksel şeyde, bir yaratıcı kuvvet tarafından yaratılan – yokluktan var eden- ve önceki yokluk durumuna dönmesini engelleyen bir “ruh” vardır – sözü edilen amacını gerçekleştirmeye yardımcı olur. Bu Tanrısal “kıvılcım”, her şeyin hakiki özü ve tüm şeylerin ardındaki gerçekliktir. Bu kıvılcım, fiziksel maddenin Yaratıcı’nın iradesine uygun olarak yüce bir amaçla veya eylemde kullanıldığında açığa çıkar; örneğin bir Mitzva’nın yerine getirilmesinde.(tefillin, vb.)

ChaBaD’nın amaçlarından biri, Tora’nın ve Mitzvalar’ın’un ezoterik yönlerini ortaya koymak ve anlatmaktır; böylece üç entelektüel yetiden -Hokmah, Binah, Daat ile kavranabilir ve rasyonel kategorilere ve Mitzvalar’ın eyleme geçirilmesine indirgenebilir. Son analiz, Aşem’in, Yahudi ve Yahudi olmayan mistisizm arasındaki temel farklardan biri olan, meditasyondan çok eylemle (Mitzvalar’ın yerine getirilmesi) daha iyi kavranabileceğini göstermektedir.

Kutlamak üzere olduğumuz Özgürlük Bayramımız Pesah’ta Yetziat Mitzrayim’in (“metzarim” “sıkıntılar” anlamında) sürekli bir Yahudi yaşam süreci olduğu, Tora ve Mitzvaların gerçek eylem vurgusu ile gündelik olarak tecrübe edilmesi ile sürekli artan ölçüde özgürlüğün elde edilmesi bize hatırlatılmaktadır.

Koşer ve esin kaynağı

Pesah için kutsama ve saygı ile

/ İmza: Menachem Schneerson /

Sonraki Bölüm

Sık Sorulan Sorular