Healthcare

495
0

Yahudilik’te 8 sayısı aynı zamanda bir semboldür ve bu sembolün  önemini anlamak için başka ve belki de daha yaygın bir sembolik sayının anlamını biliyor olmamız gereklidir: ...

Technology & Architecture

Load More
  • 2214
    0

    Yahudi Kutsal Kitabı’nı okuduğumuzda, bazı ayetlerin her kişinin kendi suçlarından sorumlu olduğunu söylediğini, bazı ayetlerin ise çocukların babalarının suçlarından sorumlu olduğunu söylediğini görürüz. Görünürdeki bu çelişki nasıl açıklanabilir? Babalar, oğullar nedeniyle öldürülmeyecek ve oğullar babalar nedeniyle öldürülmeyecek. Herkes kendi günahı sonucu öldürülecektir. Yasa’nın Tekrarı 24:16   Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu ...
  • 2660
    0

    Aşem iyidir ve Aşem’in doğası iyi olmaktır. Öyleyse Aşem neden kötülük yaratmıştır? Neden adaletsizlik dolu ve kötülerin üstün olduğu bir dünyada yaşıyoruz? Klasik Yahudi felsefesi, bu zaman üstü soruları, Aşem’in iyi olduğu, doğasının iyilik yapmak olduğu, yarattıklarına iyilik vermek, sunmak için dünyayı yarattığı şeklinde cevaplar. Aşem’in yarattıklarına verebileceği en büyük iyilik, Kendisidir.   Bu ödülü ...
Load More