• 2243
    0

    “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. Rabi Lawrence Kushner, Tora’nın ilk bölümündeki dünyanın yaratılışına dair sorular soruyor. “Bereşit 1:3 “Aşem, “Işık Olsun” diye buyurdu ve ışık oldu” pasukundaki “ışık” görünür ışık mıydı?