• 3268
    0

    Dualarımız boyunca Tanrı’ya sesleniriz. O’na direkt olarak hitap ettiğimizde her duaya “Baruh Ata Ad. Kutsalsın Sen” sözleriyle başlarız. Birkat Amazon’da olduğu gibi İsimler’ine başvuracağımızda “Merhametli Olan” deriz. Bazen Aşre’de “ve Senin Adını sonsuza kadar kutsuyorum”dendiği gibi Tanrı’ya “Senin Adın” diye hitap ederiz. Bazı zamanlarda Amida’nın üçüncü kutsamasında olduğu gibi Tanrı ve O’nun İsimleri’ni beraber kullanırız: ...