• 2674
  0

  “Musa Tora’yı Sina’da aldı.” (Bilgelerimizin Öğretileri (Pirke Avot) 1: 1)   Tora, “ders” veya “öğretim” anlamına gelir. Tora, Aşem’in İnsanoğlu’na talimatıdır. Tora’da Yahudiler için mitzvalar ve Yahudi olmayanlar için yedi mitzva yer alır. Mitzva emir demektir, ancak daha derin anlamda bağlantı anlamına gelir.   Bir Yahudi, Aşem ile insan faaliyetinin tüm yelpazesini benimseyen yollarla bağlantı ...
 • 2659
  0

  Noah’tan on nesil sonra Avraam, Mezopotamya’da doğdu. Babası Terah’tı. Terah, Kral Nimrod tarafından yönetilen bir krallıkta yaşayan bir putperest idi. Üç yaşındayken, İbrahim içgüdüsel olarak ahşap ve taş heykellerini ibadet etmenin mantıksız olduğunu hissetti. Zihni merak etmeye ve keşfetmeye başladı ve zaman içinde, sonunda Bir Tanrıcılık (monoteizm) kavramı, bir Tanrı, her şeye gücü yeten bir ...
 • 3000
  0

  Kabala nedir? Kelime anlamı “Alınan” olup, Kabala, Yahudi mistik geleneğidir. Torahın ruhu ve içsel boyutudur. Kabala insan tarafından tasarlanmış bir teoloji değil, tersine Aşem tarafından iletilen ve insanlar tarafından alınan İlahi bilgidir.     Kabala’dan ne bahsediyor? Kabala, yaratılışın amacı, Aşem’in dünyayı nasıl yarattığı, ruhun inişi, İlahi takdir ve Tora ve Mitzvalar’ın anlam ve yararları ...
 • 4222
  1

  YAHUDİ MİSTİSİZMİ’Nİ KEŞİF Rabbi Nissan Dovid Dubov Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız Kitabı Okumak İçin Tıklayınız.
 • 2812
  0

  1979 yılında, WNBC-TV 4.kanalda,  Rabbi Aryeh Kaplan zt”l ile Dr. Russel Barber, Kabala, Yahudi meditasyonu,  Yahudi mistisizmi gibi konularda sohbet etmişti. Rabbi Aryeh Kaplan, söz konusu konularda birçok eser ortaya koymuş büyük bir bilgeydi.