• 8667
  1

  “Elohim” kelimesi neden çoğuldur?  Kuantum fiziği böylece evrendeki temel birliği ortaya çıkarır.” Erwin Schrodinger אֱלֹהִ֔ים  elohim kelimesi, Tanrı anlamındaki אלה  eloah kelimesinin çoğul halidir. Bu nedenle bu kelimenin Tanrı’nın üçlü birliğini, özde bir – görünüşte üç olduğunu, hatta bu kelimenin tek tanrılı inanç öncesi çok tanrılı dönemden kalan bir fikir olduğunu öne sürenler de vardır. ...
 • 4831
  2

  Hristiyan İncili’nde Matta Kitabı’nda İsa, Ferisiler’e dönüp sorar: Matta 22:42 Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu: “Mesih’le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur?” Yani, günlük konuşma diliyle “Mesih kimin soyundan gelecektir?” diye sormaktadır. Onlar da, “Davut’un Oğlu” dediler. 22:43 İsa şöyle dedi: “O halde nasıl oluyor da Davut, Ruh’tan esinlenerek O’ndan ‘Rab’ diye ...
 • 2158
  0

  Tora’da kadın köleler? Bu peraşada, kadın hizmetkar ile ilgili kanunları görürüz – daha da kötüsü, bir kız çocuğu, ailesi tarafından satılır! Tora’nın 21. yüzyıl öğrencileri olarak, bu zor metni nasıl anlamalıyız? Bu videoda, Rabbi Fohrman bize, Tora’nın daha iyi bir toplum yaratmak amacıyla, sosyal ve ekonomik eşitsizliği ele almak konusunda proaktif olmamızı, değişikliğe başlamamız ve ...
 • 2311
  0

  Tora, birbirinden kopuk, bağlantısız, ayrık hikayelerden mi oluşur? Yoksa, bir büyük hikaye midir? Bereşit Peraşası’ndaki (Yaratılış 1:1 – 6:8) tüm hikayeleri bir araya getiren beklenmedik bağlantıyı keşfediyoruz. Tanrı’nın bize neden dünya tarihinin ilk bin yıllarındaki bu hikayeleri anlatmayı seçtiğini hiç düşündünüz mü? Belki Bereşit Peraşası aslında Tora’nın hikayesinin geri kalanı için önemli bir önsöz olarak ...
 • 5720
  3

  Yeşaya 9:6 ayetini, sanki gelecekte gerçekleşecek bir peygamberlikten bahsediyor, Tanrı İsa hakkında konuşuyormuş gibi göstermek için Hristiyan İncilleri ayeti açıkça bilerek yanlış tercüme etmişlerdir.   Ayet, gelecekte gerçekleşecek bir olaydan veya bir mesihten bahsetmemektedir. Aksine, ayetin öncesini ve sonrasını okuduğunuzda kolayca görebileceğiniz gibi, Yeşaya Peygamber, Kral Hezekiyah’ın yüceltilmesinden ve Kudus’ün (Yeruşalayim) 2700 yıl önce, Asurluların ...
 • 3536
  1

  Hristiyanlar, Yahudilerin ancak “yeni antlaşma” ile kurtuluşa kavuşabileceklerini iddia etmektedir. Misyonerler, bu “yeni antlaşma”nın Çarmıh’taki antlaşma olarak, İsa’nın kanının insanlığın günahları için döküldüğünde yaklaşık 2000 yıl önce yerine getirildiğini söylerler. Hristiyanlara göre Tanrı’nın İsrail halkı ile yapmış olduğu antlaşma artık “eski” olmuş, Tanrı bu eski antlaşmayı, yenilemiştir. Tanrı, “Yeni bir antlaşma” demekle ilkini eskimiş saymıştır. Eskiyip ...
 • 2361
  0

  “Esas olan uygulamaktır.” (Bilgelerimizin Öğretileri – Pirkei Avot) Tora çoğunlukla Tora Hayim “yaşayan Tora” olarak adlandırılır. Yahudiliği ve Yahudi halkını tanımlayan Tora, onların yaşamı ve özüdür. Tora’da 613 Mitsva vardır. Bu bölümde Mitsvaların yapısına ve bunların insan için yararına, yaratılışı düzeltmek, arıtmak için bir araç ve Aşem ile insan arasında bir aracı olarak Mitsvaların yapısına ...
 • 2913
  0

  Kilise, İsa’nın Çarmıh’ta ölmesinin insanlık için nihai aklanma olduğunu ve hayvan kurban etmenin sonu olduğunu iddia etmektedir. Yuhanna 9:30 şöyle demektedir: İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Pavlus’a göre İsa’nın ölümü günaha karşılık son sunudur. Romalılar 6:10’daki (ephapax) kelimesi bunun bir daha tekrarlanmayacağı anlamına gelir. İlk dönem Hristiyan müdafisi Justin ...
 • 3482
  0

  Sukkot Bayramı kapımızda! Onu nasıl kutlayacağımızı biliyoruz: Bir çardak yapıyoruz ve onun içinde yedi gün yaşıyoruz. İyi de bunu neden yapıyoruz? Bu günlerde biz neyi anıyoruz? Atalarımız çölde bu çardaklarda yaşamıştı. Biz de bu günleri anıyoruz değil mi?     Bu konudaki fikir ayrılığına geçmeden önce, Tora’da adı belirtilen üç bayram, Pesah, Şavuot ve Sukkot ile ...
 • 3482
  1

  Tek olması gereken kan mı? Bazı Hristiyanlar, kilisenin köşetaşı inanç ilkesinin “kan dökülmeden bağışlama olmaz” olduğunu öğrendiklerinde şaşırmaktadırlar. Yahudi Kutsal Yazıları’nda bulunmayan bu Hristiyan inanç ilkesi İbraniler 9:22’de bulunmaktadır. Hristiyan İncileri’nde İbraniler 9:22’a dipnot olarak Levililer 17:11 ayeti referans olarak verilmektedir. Oysa, sözde bu referans Tora’ya dayanmaz ve sonraki Yahudi peygamberler tarafından da açıkça geçersiz ...