• 4981
    1

    Hristiyanlar, Daniel Kitabı 9. Bölüm’de Cebrail tarafından Daniel’e gösterilen görümün İsa’ya yönelik en açık peygamberliklerden biri olduğunu, bu görümün beklenen Mesih’in ancak İsa olabileceğini kanıtladığını ve İsa’nın ortaya çıkışı ile birlikte gerçekleşecek olayların detaylı anlatımını önceden haber verdiğini iddia ederler.   Daniel’in 70 Haftası ile ilgili Hristiyan İddiası:   Söz konusu ayetlerin gerçekte neyi anlattığını ...