• 4869
  2

  Hristiyan İncili’nde Matta Kitabı’nda İsa, Ferisiler’e dönüp sorar: Matta 22:42 Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu: “Mesih’le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur?” Yani, günlük konuşma diliyle “Mesih kimin soyundan gelecektir?” diye sormaktadır. Onlar da, “Davut’un Oğlu” dediler. 22:43 İsa şöyle dedi: “O halde nasıl oluyor da Davut, Ruh’tan esinlenerek O’ndan ‘Rab’ diye ...
 • 3348
  0

  Hristiyanlar tarafından bilerek yanlış tercüme edilen, çarpıtılan, ayetin öncesinde ve sonrasında anlatılanlardan koparılarak ayetin amacı ile tamamen ilgisiz anlamlar verilen çok sayıdaki ayetlerden biri de Zekeriya 12:10 ayetidir.   Önce Zekeriya Kitabı 12.bölümü okuyalım:   İsrail üzerine Rab sözünün yükü. Gökleri geren ve yerin temelini atan ve insanın içinde onun ruhuna şekil veren Rab’bin sözü: ...
 • 2669
  0

  Kanıt Ayetler ile Açıklamalar. Herkes kendisinin veya bir başkasının Mesih olduğunu iddia edebilir. Bu konuda karar verici ve belirleyici olan sadece Yahudi Kutsal Kitabı’dır. Yahudi Kutsal Kitabı Tanah, Mesih geldiğinde Dünya’da neler gerçekleşeceğini açıkça ve birbiri ile tutarlı biçimde, objektif kriterler çerçevesinde tarif etmektedir. Apaçık biçimde, kişilerin yorumlarından bağımsız olarak tanımlanmış maddeler halinde belirtilen bu ...
 • 5766
  3

  Yeşaya 9:6 ayetini, sanki gelecekte gerçekleşecek bir peygamberlikten bahsediyor, Tanrı İsa hakkında konuşuyormuş gibi göstermek için Hristiyan İncilleri ayeti açıkça bilerek yanlış tercüme etmişlerdir.   Ayet, gelecekte gerçekleşecek bir olaydan veya bir mesihten bahsetmemektedir. Aksine, ayetin öncesini ve sonrasını okuduğunuzda kolayca görebileceğiniz gibi, Yeşaya Peygamber, Kral Hezekiyah’ın yüceltilmesinden ve Kudus’ün (Yeruşalayim) 2700 yıl önce, Asurluların ...
 • 3578
  1

  Hristiyanlar, Yahudilerin ancak “yeni antlaşma” ile kurtuluşa kavuşabileceklerini iddia etmektedir. Misyonerler, bu “yeni antlaşma”nın Çarmıh’taki antlaşma olarak, İsa’nın kanının insanlığın günahları için döküldüğünde yaklaşık 2000 yıl önce yerine getirildiğini söylerler. Hristiyanlara göre Tanrı’nın İsrail halkı ile yapmış olduğu antlaşma artık “eski” olmuş, Tanrı bu eski antlaşmayı, yenilemiştir. Tanrı, “Yeni bir antlaşma” demekle ilkini eskimiş saymıştır. Eskiyip ...
 • 2957
  0

  Kilise, İsa’nın Çarmıh’ta ölmesinin insanlık için nihai aklanma olduğunu ve hayvan kurban etmenin sonu olduğunu iddia etmektedir. Yuhanna 9:30 şöyle demektedir: İsa şarabı tadınca, “Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Pavlus’a göre İsa’nın ölümü günaha karşılık son sunudur. Romalılar 6:10’daki (ephapax) kelimesi bunun bir daha tekrarlanmayacağı anlamına gelir. İlk dönem Hristiyan müdafisi Justin ...
 • 3510
  1

  Tek olması gereken kan mı? Bazı Hristiyanlar, kilisenin köşetaşı inanç ilkesinin “kan dökülmeden bağışlama olmaz” olduğunu öğrendiklerinde şaşırmaktadırlar. Yahudi Kutsal Yazıları’nda bulunmayan bu Hristiyan inanç ilkesi İbraniler 9:22’de bulunmaktadır. Hristiyan İncileri’nde İbraniler 9:22’a dipnot olarak Levililer 17:11 ayeti referans olarak verilmektedir. Oysa, sözde bu referans Tora’ya dayanmaz ve sonraki Yahudi peygamberler tarafından da açıkça geçersiz ...
 • 3389
  0

  Hristiyanlar tarafından yapılan Kutsal Kitap çevirilerinde, Mezmurlar 2:12 şöyle çevrilmektedir: Oğulu öpün ki öfkelenmesin, Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. Ne mutlu O’na sığınanlara! Mezmur 2:12 Kral James Versiyonu: Kiss the Son, lest he be angry… Mezmur 2:12 “Oğul’u öpün” ifadesi ile burada Tanrı’nın Oğlu İsa’nın kastedildiği Hrıstiyanlar tarafından iddia edilmektedir. Bu ...
 • 2637
  0

  Simchah (sevinç) engelleri aşabilecek bir buldozerdir, ancak depresyon duygusuz felce yol açabilir.   Hasidik yaşam biçiminde, “Aşem’e sevinçle hizmet et” sadece bir özdeyiş değil, bir hasid için yaşam ajandasıdır. Ringde mücadele eden iki güreşçi düşünün. Biri fiziksel açıdan diğerinden daha güçlü olabilir, ancak kazanacak olan istekli, canlı ve coşkulu olanıdır. Aynı şekilde, Aşem’e hizmette “hayvansal ...
 • 3211
  0

  Daha önce de belirtildiği gibi Rabi Schneur Zalman, Tanya’da her Yahudi’nin iki farklı ruhun birleşimi olduğunu açıklar. İlk ruh, vücuda can veren Nefesh HaBehamit’tir. Bu ruh haz ve istekten akıl ve duygulara kadar uzanan bir ruh enerjisi altyapısıyla tamamlanır.   Nefesh HaBehamit’in bütün ruh güçlerinde ortak olan şey, hepsinin vücudun temel ihtiyaçlarını, tutkularını ve arzularını ...