• 3297
  0

  Tannaik döneminde Kabala’nın en ünlü metni olan Zohar’ın Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi olarak da bilinir) tarafından yazıldığı düşünülüyordu. Rashbi, Roma devleti öğretmeni Rabbi Akiva’nın da aralarında bulunduğu tüm Tora öğretmenlerini idam ettiği kargaşalı dönemde yaşadı.   Rashbi’nin kendisi Roma zulmünden kaçmak zorunda kaldı ve on beş yıl boyunca oğlu Rabbi Elazar ile birlikte bir ...
 • 2475
  0

  Tora’yı alırken Moşe’ye Tora’nın içeriğini iki farklı paket ile sunması emredildi.   “Yazılı Yasa” -Tora Şebitav   “Sözlü Gelenek” -Tora ŞeBeal Pe   Yazılı Yasa ile genel olarak Moşe’nin beş kitabı kastedilmektedir: Yaratılış (Bereşit), Çıkış (Şemot), Levililer (Vayikra), Sayılar (Bamidbar) ve Yasa’nın Tekrarı (Devarim) Tora olarak bilinir. Moşe’nin kendisi, kitabın düzenli olarak ibadet yerlerinde okunmasını ...
 • 2363
  0

  “Musa Tora’yı Sina’da aldı.” (Bilgelerimizin Öğretileri (Pirke Avot) 1: 1)   Tora, “ders” veya “öğretim” anlamına gelir. Tora, Aşem’in İnsanoğlu’na talimatıdır. Tora’da Yahudiler için mitzvalar ve Yahudi olmayanlar için yedi mitzva yer alır. Mitzva emir demektir, ancak daha derin anlamda bağlantı anlamına gelir.   Bir Yahudi, Aşem ile insan faaliyetinin tüm yelpazesini benimseyen yollarla bağlantı ...
 • 2314
  0

  Noah’tan on nesil sonra Avraam, Mezopotamya’da doğdu. Babası Terah’tı. Terah, Kral Nimrod tarafından yönetilen bir krallıkta yaşayan bir putperest idi. Üç yaşındayken, İbrahim içgüdüsel olarak ahşap ve taş heykellerini ibadet etmenin mantıksız olduğunu hissetti. Zihni merak etmeye ve keşfetmeye başladı ve zaman içinde, sonunda Bir Tanrıcılık (monoteizm) kavramı, bir Tanrı, her şeye gücü yeten bir ...
 • 2224
  0

    Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi… Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Yaratılış 1:26-27 Maimonides üçüncü inanç ilkesinde, Aşem’in bir bedenine sahip olmadığını ve fiziksel konseptlerin O’na uygulanmadığını belirtmektedir. O’na benzeyen hiçbir şey yoktur. O halde “Kendi suretimizde yaratalım” sözcüklerinin anlamı nedir? Kitap ...
 • 2401
  0

  Kabala nedir? Kelime anlamı “Alınan” olup, Kabala, Yahudi mistik geleneğidir. Torahın ruhu ve içsel boyutudur. Kabala insan tarafından tasarlanmış bir teoloji değil, tersine Aşem tarafından iletilen ve insanlar tarafından alınan İlahi bilgidir.     Kabala’dan ne bahsediyor? Kabala, yaratılışın amacı, Aşem’in dünyayı nasıl yarattığı, ruhun inişi, İlahi takdir ve Tora ve Mitzvalar’ın anlam ve yararları ...
 • 3028
  0

  Yeşaya 53:10 –  İsa, uzun bir yaşam sürdü mü? Yeşaya’nın 53. bölümü, Yeşaya Kitabı’nın dört ünlü “Kul Ezgileri”nın sonuncusudur. Yeşeya 41-53 bölümleri, çarpıcı Son Günler’e ait peygamberlik ve İsrail’in çocukları için teselli ile dolu dört teskin edici “Kul Ezgileri”dir. Peygamber, tereddütsüz biçimde, Tanrı’nın sadık, inançlı kalanlarının görkemli kurtuluşunu ortaya koyarak onları teselli etmektedir. Peygamber, Tanrı’nın ...
 • 3696
  2

  Giriş Birçok dindar Yahudi için haftalık Şabat deneyimi düzenli rutinin bir parçası haline gelir. Şabat’ta neredeyse içgüdüsel olarak iş yapmaktan kaçınırız. Şabat’ta elektrik anahtarlarını, telefon ve araba kullanmaktan kaçınmak, hafta içi bunları kullanmak kadar doğal gelir. Birisi bize dinlenme günümüzün anlamını sorduğunda, şaşırtıcı görünebilir. Ofiste,uçak yolculuğunda yabancılardan Şabat hakkında sorular alırız. En yaygın sorulardan biri, ...
 • 3559
  0

  Misyonerler sıklıkla şu soru ile karşılaşırlar: Eğer Yeşaya, bir erkek tarafından dokunulmamış bir kadının mucizevi biçimde hamile kalışına dair peygamberlikte bulunduysa, niçin İbranice בתולה (betulah) kelimesini – ki bu kelime hem Kutsal Kitap İbranicesinde, hem de modern İbranicede bakirelik anlamına gelen tek, açık, belirli kelimedir – kullanmamıştır?   Bununla birlikte, bizzat Yeşaya, betulah kelimesini kitabında birçok yerde ...
 • 1934
  0

  Misyonerler, bir anne ve babadan olan sıradan bir doğumun Yeşaya 7:14’te bahsedilen “bir belirti” olamayacağını sıklıkla dile getirirler.  Neticede, normal bir doğum nasıl bir belirti olabilir ki diye sorarlar. Ancak, bir erkek tarafından dokunulmamış bir bakireden mucizevi şekilde doğumun bir işaret olabileceğini iddia ederler. Bu iddia doğru mudur? Kutsal Kitap’taki işaret kavramı, bir doğaüstü olayı, ...